AGENDA

ACTIVITEITEN Haagse Vogelbescherming

De komende maanden diverse excursies – zie excursies.

Er zijn de komende maanden weer lezingen gepland.

Zondagen in september 2019 rondleidingen eendenkooi –  zie vogelrustgebieden.

Zondag 6 oktober 2019 open dag vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

Woensdagavond 2, 9 en 16 oktober 2019 de cursus De jaarlijkse vogeltrek – zie Cursus Vogelherkenning.

Dinsdag 15 oktober 2019 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018