AGENDA

ACTIVITEITEN Haagse Vogelbescherming

Woensdag 15 juli 2020 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

Zondagen in september 2020 rondleidingen eendenkooi –  zie vogelrustgebieden.

Zondag 4 oktober 2020 open dag  vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

 

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018