AGENDA

ACTIVITEITEN Haagse Vogelbescherming

Zondag 5 april 2020 open dag vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

Woensdag 15 april 2020 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

Zondagen in september 2020 rondleidingen eendenkooi –  zie vogelrustgebieden.

 

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018