AGENDA

ACTIVITEITEN Haagse Vogelbescherming

De komende maanden diverse excursies – zie excursies.

Er zijn de komende maanden geen lezingen gepland.

Zondag 7 juli 2019 open dag vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

Zondag 15 juli 2019 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

Zondagen in september 2019 rondleidingen eendenkooi –  zie vogelrustgebieden.

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018