Excursies

informatie en voorwaarden  (kader)

Zondag 31 maart 2019

Maasvlakte

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer **/***(zie kader)

Vandaag gaan we naar de Maasvlakte. We zullen beginnen bij de Vogelvallei en de Slufter.

Hier gaan we op zoek naar de vele vogels die deze gebieden herbergen. Daarna zullen we het uitgestrekte strand gaan bekijken.

Leiding: Marcel van Rooijen (06 – 29 51 67 78)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer

 

Zaterdag 6 april 2019

Het Markiezaat

Dagexcursie met eigen vervoer**/*** (zie kader)

Bij Bergen op Zoom ligt het natuurgebied Het Markiezaat, een (inmiddels) begraasd zoetwater moerasgebied dat is ontstaan na de afsluiting van de Oosterschelde. Het behoort tot een van de grootste wetlandgebieden van Nederland. Het biedt een gevarieerd landschap en heeft grote aantrekkingskracht op onze trekvogels. Uitkijktoren en vogelkijkhut zijn aanwezig.

De omgeving staat garant voor een mooie wandeling. Kans op zang-, roof- en watervogels zoals havik, veldleeuwerik, blauwborst, geoorde fuut en gele kwikstaart. In de middag kunnen we, afhankelijk van weer en tijdstip, kiezen uit een wandeling in De Groote Meer (voormalig stuifzandgebied) of een wandeling in de Abdijbossen. Beide gebieden liggen bij Ossendrecht en maken onderdeel uit van het bekende Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide.

Leiding: Ton Haase (06 – 12 72 18 79)

Tijdstip: 08:00 uur (let op: dus niet om 08:30 zoals gebruikelijk)

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer (ca. €18,00)

 

Zaterdag 20 april 2019

Kampina

Dagexcursie met eigen vervoer**/*** (zie kader)

De Kampina is een heidegebied van circa 1200 hectare met afwisselend droge en natte heidegronden, beekdalen, bossen en vennen. Vanaf het dorp Lennisheuvel rijden we naar een parkeerplaats bij de overstromingsvlakte waar we op zoek gaan naar rietzangers, eenden- en ganzensoorten. Daarna maken we een wandeling langs een broekbos en het stroomdal van de Beerze. We maken hier kans op het spotten van o.a. diverse spechtensoorten, gekraagde roodstaart, goudhaantjes, matkoppen en staartmezen. Ook komen hier diverse libellensoorten voor. Na de lunch in een dichtbij gelegen horecagelegenheid verplaatsen we ons naar het noordelijke deel van de Kampina, waar we een landschappelijk fraaie route tussen vennen volgen met naaldbossen en stuifduinen. Hier huizen vliegenvangers, zwarte mezen en kuifmezen. Ook laat de boomvalk zich hier regelmatig zien. We sluiten de dag af met een drankje.

Leiding: Chris Snik (06 – 38 61 62 71)

Tijdstip: 08:00 uur (let op: dus niet om 08:30 zoals gebruikelijk)

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: Vervoer

 

Zondag 28 april 2019 Wandeling door de duinen bij Heemskerk

Dagexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)

We maken een wandeling door het duingebied van PWN, het Noordhollands Duinreservaat (ruim 73 vierkante km). De wandeling gaat via de zuidelijke route naar de Verbrande Vlak,

vervolgens via het Groote Vlak naar de Gasterij voor een koffiepauze. De totale afstand is 9,5 km. We rekenen op roodborsttapuit, boompieper, graspieper en gekraagde roodstaart.

Leiding: Maarten Souverijn (06 – 20 07 53 33)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg ( Appelgaarde)

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer en entreebewijs duinkaart € 1.80 via automaat met bankpassen

Zondag 5 mei 2019

Meijendel, nachtegalenexcursie

Vroege ochtendexcursie **(zie kader)

We maken vanaf boerderij Meijendel een wandeling van 6 kilometer, ook richting zeereep, voor een zo gevarieerd mogelijk vogel(geluiden) festival. We gaan niet speciaal op zoek naar de nachtegaal omdat deze, als het goed is, zich overal in het gebied laat horen.

Leiding: Ton Haase (06 – 12 72 18 79)

Verzamelpunt: Bezoekerscentrum De Tapuit

Tijdstip: 07:00 uur (let op: dus niet om 08:30 zoals gebruikelijk)

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: geen

Zaterdag 18 mei 2019

Zoetermeer Buytenpark
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)

Op de grens van Zoetermeer met de polders van Stompwijk ligt het recreatiegebied Buytenpark. Naast een parkgedeelte bevat dit een plas-dras overgangsgebied naar het naastgelegen weidegebied. We zullen niet alleen het park bezoeken, maar ook een heel eind het weidegebied in lopen op zoek naar weidevogels en hun kuikens. De hoger gelegen dijk rond de polder biedt een aantal uitzichtpunten van waaruit we de weilanden goed kunnen overzien. Het is dan ook raadzaam om je telescoop mee te nemen als je die hebt. Maar ook met alleen een verrekijker zal er genoeg te zien zijn. De wegen en paden zijn goed begaanbaar, maar vanwege de afstand (7,5-10km) is toch wel enige wandelconditie vereist.
Leiding: Michèl Gieskens (06 – 23 22 75 41)
Tijdstip: 6:30 uur (let op: dus niet om 08:30 zoals gebruikelijk)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

 

Zaterdag 1 juni 2019

Waalsdorpervlakte en Meijendel
Dagexcursie met eigen vervoer ***( zie kader)
We maken een flinke wandeling vanaf de parkeerplaats bij het TNO gebouw
en hopen naast veel zangvogels zoals boompieper, boomleeuwerik,
braamsluiper en grasmus ook roofvogels te zien: boom- en torenvalk en
mogelijk ook havik, sperwer en wespendief. Onderweg is er gelegenheid
voor een consumptie in boerderij Meijendel.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06 – 34 06 24 80)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.