Excursies

informatie en voorwaarden  (kader)

Zondag 28 april 2019 Wandeling door de duinen bij Heemskerk

Dagexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)

We maken een wandeling door het duingebied van PWN, het Noordhollands Duinreservaat (ruim 73 vierkante km). De wandeling gaat via de zuidelijke route naar de Verbrande Vlak,

vervolgens via het Groote Vlak naar de Gasterij voor een koffiepauze. De totale afstand is 9,5 km. We rekenen op roodborsttapuit, boompieper, graspieper en gekraagde roodstaart.

Leiding: Maarten Souverijn (06 – 20 07 53 33)

Tijdstip: 08:30 uur

Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg ( Appelgaarde)

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer en entreebewijs duinkaart € 1.80 via automaat met bankpassen

Zondag 5 mei 2019

Meijendel, nachtegalenexcursie

Vroege ochtendexcursie **(zie kader)

We maken vanaf boerderij Meijendel een wandeling van 6 kilometer, ook richting zeereep, voor een zo gevarieerd mogelijk vogel(geluiden) festival. We gaan niet speciaal op zoek naar de nachtegaal omdat deze, als het goed is, zich overal in het gebied laat horen.

Leiding: Ton Haase (06 – 12 72 18 79)

Verzamelpunt: Bezoekerscentrum De Tapuit

Tijdstip: 07:00 uur (let op: dus niet om 08:30 zoals gebruikelijk)

Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: geen

Zaterdag 18 mei 2019

Zoetermeer Buytenpark
Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ***(zie kader)

Op de grens van Zoetermeer met de polders van Stompwijk ligt het recreatiegebied Buytenpark. Naast een parkgedeelte bevat dit een plas-dras overgangsgebied naar het naastgelegen weidegebied. We zullen niet alleen het park bezoeken, maar ook een heel eind het weidegebied in lopen op zoek naar weidevogels en hun kuikens. De hoger gelegen dijk rond de polder biedt een aantal uitzichtpunten van waaruit we de weilanden goed kunnen overzien. Het is dan ook raadzaam om je telescoop mee te nemen als je die hebt. Maar ook met alleen een verrekijker zal er genoeg te zien zijn. De wegen en paden zijn goed begaanbaar, maar vanwege de afstand (7,5-10km) is toch wel enige wandelconditie vereist.
Leiding: Michèl Gieskens (06 – 23 22 75 41)
Tijdstip: 6:30 uur (let op: dus niet om 08:30 zoals gebruikelijk)
Verzamelpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres
Kosten: vervoer

 

Zaterdag 1 juni 2019

Waalsdorpervlakte en Meijendel
Dagexcursie met eigen vervoer ***( zie kader)
We maken een flinke wandeling vanaf de parkeerplaats bij het TNO gebouw
en hopen naast veel zangvogels zoals boompieper, boomleeuwerik,
braamsluiper en grasmus ook roofvogels te zien: boom- en torenvalk en
mogelijk ook havik, sperwer en wespendief. Onderweg is er gelegenheid
voor een consumptie in boerderij Meijendel.
Leiding: Corrie Ammerlaan (06 – 34 06 24 80)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: vooraf bij het contactadres

Kosten: vervoer

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.