interne en externe excursies

interne excursies:

Andere excursies worden onder andere hier bekendgemaakt.

externe excursies:

Excursies CEL:

informatie en voorwaarden  (kader)

Vanwege de coronamaatregelen vervalt het carpoolen vanaf station Mariahoeve en verzamelen we op de locatie van de excursie. Deelnemers gaan daar op eigen gelegenheid naar toe. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 8 personen en onderling houden we 1,5 m afstand. Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Zondag 13 september 2020 Scheveningse Haven en het zuidelijk havenhoofd
Ochtendexcursie met eigen vervoer**
We starten de wandeling bij de opgang van het zuidelijk havenhoofd. Eerst lopen we het zuidelijk havenhoofd op en lopen tot aan het eind. Hier hopen we de eerste vogels, zoals scholeksters, steenlopers en paarse strandlopers tegen te komen. Dan lopen we weer terug en gaan het strand op. Eenmaal op het strand maken we een wandeling langs de vloedlijn. Er is kans op veel verschillende meeuwen en strandlopers.
Leiding: Marcel van Rooijen (062951 6778)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: opgang zuidelijk havenhoofd
Maximum aantal deelnemers: 8
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te geven bij het contactadres
Kosten: geen

Let op: vrijdag 25 september 2020 Ganzenhoek (Wassenaarse Slag)
Ochtendexcursie met eigen vervoer **
We maken een rondwandeling door het gebied. Het wordt een mix van trekvogels en wintervogels. Bij geschikt weer lopen we een stukje langs het strand.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)
Tijdstip: 09:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26, Wassenaar
Maximum aantal deelnemers: 8
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te geven bij het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 24 oktober 2020 Zoetermeer Buytenpark
Ochtendexcursie met eigen vervoer *
Eind oktober is de vogeltrek nog volop aan de gang en ook kunnen we de eerste wintergasten al verwachten. Recreatiegebied Buytenpark heeft met zijn gevarieerde parkgedeelte, met trektelpost en een plas-drasgebied, voor beide groepen vogels voldoende te bieden.
Leiding: Michèl Gieskens (06-2322 7541)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: Achterweg 20 (tussen de scouting en de volkstuinen), Zoetermeer
Maximum aantal deelnemers: 8
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te geven bij het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 7 november 2020 Berkheide (Wassenaarse Slag)
Ochtendexcursie met eigen vervoer **
Rondwandeling in het duingebied Berkheide, de start van de wandeling is de parkeerplaats naast het Hotel Duinoord bij de Wassenaarseslag. Vandaar lopen we naar de telpost  Berkheide. Dan lopen we via de vochtige duinvallei naar de Atlantikwall en terug via de zeereep naar het hotel voor een kopje koffie.
Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)
Tijdstip: 09:00 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26, Wassenaar.
Maximum aantal deelnemers: 8
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te geven bij het contactadres
Kosten: geen

Zaterdag 21 november 2020 Solleveld (Den Haag)
Ochtendexcursie met eigen vervoer*  
Sinds 1 januari 2020 is dit bijzondere duingebied met een dagkaart toegankelijk. We maken een wandeling door het duin en hopen natuurlijk nog iets mee te krijgen van de vogeltrek. We nemen een kijkje van achter het vogelkijkscherm dat uitzicht biedt op de plas. Het gebied is op verschillende plekken bijzonder in trek bij spechten. Hier broeden grote bonte specht, kleine bonte specht en de groene specht. Ook de havik heeft het gebied ontdekt en wie weet krijgen we hem deze ochtend in de kijker.
Leiding: André Kommer (06 4115 3365)
Tijdstip: 08.30 uur
Verzamelpunt: parkeerplaats Tuincentrum Ockenburgh, Loosduinse Hoofdstraat 875, Den Haag.
Maximum aantal deelnemers: 8
Opgave: deelnemers dienen zich vooraf op te geven bij het contactadres
Kosten: € 2,00 voor niet leden van het Zuid-Hollands Landschap. Leden € 1,00.
S.v.p. zelf toegangskaart bestellen op website https://tickets.dunea.nl/nl/solleveld/tickets)

Meer informatie?
Voor informatie over de zwaarte van de wandelingen en de voorwaarden zie:

Contact

U bereikt de Commissie Excursies en Lezingen op 06 26 300 620 of via hvbexcursies@live.nl

Het mobiele telefoonnummer van de gids alleen gebruiken in geval van nood op de dag zelf.

coronaprotocol