Lezingen

Van september t/m maart wordt elke maand een boeiende lezing gehouden over vogels en hun leefgebieden zowel in Nederland als in het buitenland.

De lezingen vinden plaats in onze vertrouwde locatie: het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 2596 XH Den Haag vlak bij het Maerlant-Lyceum en beginnen om 20.00 uur.

 Toegangsprijs: € 2,50 voor niet-leden.*

Tussentijds is er een korte pauze en gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris tegen een kleine vergoeding. Eindtijd is circa 22.00 uur

Mocht u zelf onderwerpen willen aandragen, of sprekers kennen die een presentatie willen geven, dan zien wij uw tip graag tegemoet.

Verder kunnen diverse leden van de Haagse Vogelbescherming ook bij uw vereniging of organisatie een lezing verzorgen. Neemt u contact met ons op via: info@haagsevogels.nl

Maandag 16 september 2019

René van Rossum Georgiëreis april 2019

 Kazbegi tot Chachuna en het Dalis meer. Kazbegi ligt in het Kaukasus gebergte, vlak bij de top van de Mikinvartsveriberg. Het landschap is hier erg gevarieerd, diepe kloven, snelstromende riviertjes en hoge bergpieken met toppen van meer dan 5000 meter hoogte wisselen elkaar af. Samen met Thijs Schipper, Jeannet Keijzer en Lisette van der Krogt heeft René van Rossum de reis georganiseerd. Hoofddoel was de witkruinroodstaart, grote roodmus, Kaukasisch korhoen en berghoen. Naast deze specialiteiten zijn er nog soorten te zien zoals rotskruiper, lammergier, Turkse frater, roodvoorhoofd-kanarie en dwars door hevige sneeuw langstrekkende grauwe kiekendieven !

Trektelpost Berkheide, Katwijk

Na de pauze komt nog een fotoverslag van trektelpost Berkheide (Katwijk).

Voorjaar 2019 was dan wel niet echt goed qua gunstige wind, maar er werden toch weer fraaie soorten zoals bijeneter en fluiter overtrekkend waargenomen.

 

Maandag 21 oktober 2019

Eduard Opperman Marokko

Na diverse geslaagde winterexcursies naar Portugal met Haagse vogelaars vertelt

Eduard wat de mogelijkheden zijn in de winter in Marokko. Vogelen in de winter, dat kan in

Marokko, ook met wat sneeuw. Er is zelfs een wintersportplaats: Oukaïmeden.

Een gelukkige deelnemer aan de reis meldt het volgende: ‘Wij zijn naar boven gereden en zagen in de verte al dat er weinig sneeuw lag. Net voor de  top een stop gemaakt in een naaldbos: alle vogelsoorten laten zich zien. Zelfs de Marokkaanse ondersoort van de vuurgoudhaan gespot. In de bergen verder alpenkraai en alpenkauw, Atlas bergvink. En tijdens deze reis ook de Atlas strandleeuwerik gezien. Hartverwarmend vogelen in Marokko!’

Maandag 18 november 2019

Jan Schoppers, SOVON 

Te gast bij de Haagse Vogelbescherming is Jan Schoppers, de coördinator bij SOVON van het MUS-project. Den Haag heeft de grootste teldekking van alle grote steden als het om MUS-tellers gaat. Zoals bekend is Tom Loorij in onze stad de drijvende kracht achter het Meetnet Urbane Soorten. Jan Schoppers geeft een presentatie over stadsvogels en het MUS-project. Geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Tijdens de lezing komen het doel, telmethode, soorten en resultaten  van tellers langs. Ook de invoer in het veld met de app. Avimap en de  MUS-cursus worden behandeld. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom, ook niet-leden van de HVB. Tom presenteert zelf enkele van de belangrijkste uitkomsten van 10 jaar MUS-tellen in de Haagse regio.

 

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.