Nestkasten

Nestkasten voor holenbroeders (folder)

In de loop van de jaren hebben we alle gaten en openingen in en om onze huizen dichtgestopt in het kader van isolatie en energiebesparing. Daarmee zijn de natuurlijke nestmogelijkheden voor een groot aantal vogels (de ‘holenbroeders’) sterk afgenomen en is er een ernstig woonruimte-tekort.

U kunt de holenbroeders in uw tuin, balkon en buurt nu helpen aan de kwalitatief beste woonruimte, die er in Den Haag en de rest van Nederland voor hen bestaat. Dat kan met onze kant-en-klare nestkasten, maar ook door zelf nestkasten te bouwen.

Onze kant-en-klare nestkasten

Mede gebaseerd op de ervaringen van de beheerders van onze vogelrustgebieden hebben we de ontwerpen van de nestkasten niet alleen aangepast aan alle mogelijke wensen en behoeften van de vogels; ook hebben we – in overleg met de vorige bouwer – een aantal zaken doorgevoerd waardoor deze nestkasten duurzaam zijn en nog langer meegaan.

Uiteraard is FSC grenen hout van 18 mm dik gekozen om een goed geïsoleerd nest te kunnen maken. Voldoende dik hout is nodig om in de zomer geen superwarm nest te hebben en in de winter geen van de kou bibberende vogels te moeten huisvesten.

De milieuonvriendelijke teerhoudende bitumen dakbedekking is vervangen door duurzaam onverwoestbaar UV-gestabiliseerd gerecycled plastic. Ook de ophanging is aangepast. De vroegere ophanglat verrotte relatief gemakkelijk. De huidige ophanging is van aluminium en 2 afstandhouders zorgen ervoor dat de nestkast tegen elke boom of andere onregelmatige achtergrond gehangen kan worden zonder scheef te hangen. Wel zo fijn dat de eieren in het midden kunnen blijven liggen.

Alle modellen kunnen in voor- of najaar gemakkelijk worden schoongemaakt door hun opendraaibare front of bodem.

 1. (BV) Bonte vliegenvanger          €  11,50         documentatie
 2. (BK) Boomkruiper                       –  12,50         documentatie
 3. (BU) Bosuil                                   –  45.—          documentatie
 4. (GV) Grauwe Vliegenvanger      – 12,50          documentatie
 5. (GS) Grote bonte specht            –  25.—         documentatie
 6. (KUA) Kerkuil (onder afdak)       –  55.—         documentatie
 7. (KUB) Kerkuil buitenkast            –  90.—         foto
 8. (KS) Kleine bonte specht            –  15.—         documentatie
 9. (KM) Koolmees                            – 14,50         documentatie
 10. (MDB) Mussenduoblok               – 19,50         documentatie mussen
 11. (MF) Mussenflat (3 hoog)           – 19,50          //
 12. (PM) Pimpelmees                        – 14,50         documentatie
 13. (RS) Roodstaart                            – 12,50
 14. (SP) Spreeuw                                – 16.—          documentatie
 15. (TV) Torenvalk                              – 55.—          documentatie

Alle modellen worden standaard afgewerkt met donkergroene dekkende tuinbeits.

U kunt uw nestkasten bestellen via info@haagsevogels.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging en een verzoek de nestkasten vooruit te betalen op bankrekening NL77 RABO 0158 0872 32 ten name van Haagse Vogelbescherming onder vermelding van bestelling nestkast(en); daarna krijgt u bericht wanneer u uw bestelling kunt ophalen bij de vogelopvang aan de Heliotrooplaan. Leden van de HVB krijgen tien procent korting bij opgave van hun naam en adresgegevens.

Voor ophangen nestkasten – zie tuin- en balkontips

Zelfbouw

Een aantal vogelsoorten verdient uw extra aandacht. Daarom heeft onze stadsvogeldeskundige de documenten “Stadsvogels en nestplaatsen 1 en 2” geschreven waarin wordt uitgelegd waarom het minder goed gaat met sommige vogels

en wat u daar aan kunt doen.

 1. “Stadsvogels en nestplaatsen – de Huismus” met zelfbouwplan voor een huismussenflat.
 2. “Stadsvogels en nestplaatsen – de Huismus en de Gierzwaluw” met zelfbouwplannen voor een huismussen trio-kast, huismussen duo-kast en gierzwaluw combikast.
 3.  “Zin en onzin van mussenstraten” – Wat zijn de
  meest succesvolle nestkasten voor huismussen ?