Maak een selectie :
vogelsoort
datumvogelsoortplaatswaarnemerbijzonderheden
20-09-2022Rosse StekelstaartDriemanspolderc. destreeVier stuks bij elkaar, Verder 1 Sperwer, 1 Bonte Kiekendief, 2 Torenvalken, 1 Oeverloper, 3 Tapuiten, 2 Rietgorzen en Putters.
30-11-2020IJsduikerLeidschendamArris Jan van Ekris1 foeragerende IJsduiker bij Klimeiland in de Spekpolder/(naast)Meeslouwerplas
28-11-2020Kleine RietgansKijfhoekCorrie en Arris JanAantal Kleine Rietganzen richting zuid waargenomen.
28-11-2020GoudvinkWassenaarArris Jan en Corrie1 man en 1 vrouw op tak van boom in de Kijfhoek
24-11-2020Grote Canadese GansZoetermeerArris Jan van Ekris246 in weide v.d. Nieuwe Driemanspolder Zuid
18-11-2020KuifmeesWassenaarArris Jan en CorrieIn de (nogal stille) Kijfhoek 1 zingende Kuifmees gehoord en roepende Glanskopmees, Pimpelmees, Koolmmes, Staartmees. Groene- en Bonte Specht. Vinken, Boomkruiper, Merel, Sijs,Gaai, Roodborst en Winterkoning. Ook o.a. 2 achter elkaar galopperende Ree geiten en tenminste 5 paarden.
18-11-2020SmellekenWassenaarArris Jan en CorrieIn de Kijfhoek en Bierlap een Smelleken jagend snel vlak boven duinen r. ZO zien scheren.
11-11-2020HoutsnipWassenaarCorrie en Arris JanIn de Kijfhoek en Bierlap o.a. na 11.00 uur trek van Kolganzen, Brandganzen en Grauwe Ganzen en ook de Raaf waargenomen. In de middag o.m. Houtsnip, Kleine Bonte Specht en Grote Bonte Specht.
06-11-2020RaafWassenaarArris Jan en CorrieMelodieuze variabele roep van de Raaf in de Kijfhoek en Bierlap gehoord
04-11-2020Blauwe KiekendiefDriemanspolderc. destreeblauwe Kiekendief vrouw speurde het hele gebied af en joeg menig eend en oeverloper de lucht in.
27-10-2020IJseendHavenc. destreeHij zwom vanmorgen vlak bij de basaltblokken, fraai in de zon met zijn verlengde staartpen en zwarte wangvlek. Mooi eendje.
27-10-2020RotgansScheveningenArris Jan van EkrisIn de Buitenhaven niet ver van het Zuidelijk Havenhoofd 1 Rotgans gezien (i.t.t. eerder vermeldde Zeekoet).
27-10-2020IJseendScheveningenArris Jan van EkrisMan IJseend in winterkleed foeragerend bij het Zuiderhavenhoofd. Wordt al voor de 3e dag daar waargenomen. Ook 1 Zeekoet en Steenlopers gezien.
18-10-2020KrooneendWassenaarCoralie StoopDiverse stelletjes. Ook (niet helemaal zeker) stel Zomertalingen. Sloot langs Waalsdorperlaan.
16-10-2020BoerenzwaluwDriemanspolderc. destreeCirca 20 Boerenzwaluwen in het gebied. Ook 2 Veldleeuweriken, een Rietgors, Grote Zilverreiger, 2 Watersnippen en een grote groep SMIENTEN.
15-10-2020VelduilKijfhoek en BierlapCorrie en Arris JanOp nog geen 7 meter 2 Velduilen mooi waargenomen en daar in de buurt ook een Raaf gehoord en 1 Ree gezien. Ook trek van Koperwieken, Kramsvogels en Sijzen gezien/gehoord.
13-10-2020KramsvogelMeyendelc. destreeTwee Kramsvogels temidden van groepen Koperwieken en Spreeuwen bij een drinkplaats. In het gebied ook Havik, Buizerd, Slechtvalk en Torenvalk aanwezig.
07-10-2020BladkoningwassenaarTon HaaseZat om 8.30 langdurig te roepen bij tennispark De Oude Eik.
05-10-2020TjiftjafDen HaagCoralie StoopStel van 2 in achtertuin Van Diepenburchstraat met vrolijke tjif-tjaf zang.
05-10-2020KwakLeidschendamArris Jan van EkrisVlak voor regenbui de juveniel Kwak in boom langs de kleine Vogelplas bij de parkeerplaats Kniplaan weer gezien. In de Leidschendammerhout ook o.a. uil en Torenvalk waargenomen.
30-09-2020TapuitZwarte PadWim Kooij3 doortrekkers ter plekke
29-09-2020Bonte StrandloperDriemanspolderc. destreeAan het foerageren langs een plasje. Verder 9 Oeverlopers, 6 Dodaars, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Rietgors, Putters, Witte Kwikstaart en veel Boerenzwaluwen.
29-09-2020KoperwiekMeijendelArris Jan van EkrisKoperwiek gezien en Zanglijster gehoord niet ver van parkeerplaats De Kieviet.
26-09-2020VinkWassenaarArris Jan van EkrisIn landgoed de Paauw meer dan 25 Vinken plots zien opvliegen.
23-09-2020BuizerdDriemanspolderc. destreeZocht net hele gebied af met een Bruine Kiekendief en drie Torenvalken in de buurt,verder een Watersnip, een Oeverloper, 2 Rietgorzen en 3 Tapuiten.
22-09-2020HuismusStation Den Haag CentraalWim Kooij32 exemplaren bijeen ter hoogte van het einde van het eerste perron langs de Rijnstraat, zoveel niet meer samen gezien in onze stad (buiten Scheveningen dan) in lange tijd
22-09-2020RoerdompLeidschendamArris Jan van EkrisOp oever van de Vogelplas Starrevaart.
22-09-2020BosuilVoorburgIneke M├ędartRond 00.30 twee roepende bosuilen. Omgeving van molen de Vlieger.
21-09-2020BosruiterDe BankenArris Jan van EkrisBij eerder vermeldde Bosruiter deze kleinste ruiter echt goed gezien en niet de per abuis ingetoetste Bosrietzanger. Ook daar een aantal Witte Kwikstaarten gehoord.
21-09-2020Bosruiters- GravenzandeArris Jan van EkrisIn De Banken o.a. 1 Bosrietzanger, Witgat, IJsvogel, Kemphaan, Grote Zilverreiger, Watersnip, 3 Lepelaar, 7 Blauwe Reiger en Cetti Zanger.
19-09-2020KuifmeesWassenaarCorrie en Arris JanIn de Kijfhoek en Bierlap o.a. roepende Glanskop, Heggenmus, Sijzen, IJsvogel, Waterral en 1 zingende Kuifmees gehoord.
15-09-2020LepelaarLeidschendamArris Jan van EkrisCa. 146 op slik in de Vogelplas Starrevaart. Nog nooit zoveel ex. Lepelaar gezien.
14-09-2020WatersnipDriemanspolderc. destreeTwee stuks zigzaggend ervandoor verder 1 Oeverloper, 4 Kneuen, Putters, Krakeenden, 3 Dodaars,2 Torenvalken.
10-09-2020BoerenzwaluwLeidschendamArris Jan van EkrisVanuit de Vogelkijkhut Starrevaartplas groepje van ca. 6 snel richting zuidwest voorbij zien en horen vliegen.
08-09-2020Bruine KiekendiefDriemanspolderc. destreeRond 3 uur waren 2 Bruine Kiekendieven aan het jagen in het terrein alsmede 2 Torenvalken. Ook aanwezig 1 Tapuit en 1 Grote Zilverreiger,een grote groep Putters en legioen Krak en Kuifeenden.
04-09-2020OeverloperDriemanspolderc. destree4 stuks in plas,dras terrein. Verder Witte Kwikstaart, tapuit, putters, aalscholver, grote zilverreiger en ruim 60 boerenzwaluwen zittend op een bruggetje.
04-09-2020SperwerDriemanspolderc. destreeGing even achter wat spreeuwen aan maar vloog al snel weer door. Verdereen Bruine Kiekendief,vrouw, en 2 Torenvalken plus 3 Tapuiten.
04-09-2020TapuitZoetermeerArris Jan van EkrisIn de Nieuwe Driemanspolder 1 Tapuit gezien.
02-09-2020PaapjeDriemanspolderc. destree3 Paapjes op de distels naast een ploeg Putters. Ook Tapuit weer aanwezig.Op een drooggevallen plaat Kieviten en een bataljon Meerkoeten. Aan de rand een Grote Zilverreiger.
02-09-2020PatrijsDriemanspolderc. destreeZes Patrijzen schoten ineens uit de vegetatie naast me, stukje vliegen en daarna doken ze de ruigte weer in.
01-09-2020SteenuilDriemanspolderc destreeDraaide 2 maal om zijn as met een Ekster voor hem en 1 achter, leek aan te vallen maar dook toch maar de schuur in
01-09-2020TapuitDriemanspolderc destreezat op een grindpad en minstens 40 Putters op de distels . Gele Kwikstaart Huismus, Kievit, Tureluur en 1 Gierzwaluw.
31-08-2020KwakLeidschendamArris Jan van EkrisKwak (juveniel) in boom langs de Vogelplas Starrevaart naar vis zien loeren.
28-08-2020BoomvalkMeyendelc destreeZat naast de prinsenberg. Verder 3 Buizerden, en de 2 Slechtvalken op de toren. Een groepje Staartmezen trok mee met Koolmezen.
27-08-2020SteenuilDriemanspolderc. destreeZat op een schuur,ook 2 Torenvalken en een Buizerd aanwezig plus Kneu, Putter en Huismus
27-08-2020Bruine KiekendiefDriemanspolderc destreeVloog over de ruigte richting noord.
20-08-2020KneuScheveningenArris Jan van EkrisIn boom langs Harstenhoekweg 1 Kneu.
20-08-2020TapuitScheveningenArris Jan van EkrisGezien op de Harstenhoek, Scheveningen.
17-08-2020VinkWassenaarArris Jan van EkrisIn de Kijfhoek en Bierlap een aantal gehoord/gezien.
17-08-2020OeverloperLeidschendamArris Jan van Ekris12 boven slik plaatje van de Vogelplas Starrevaart
17-08-2020SpreeuwLeidschendamArris Jan van Ekris> 10000 boven Vogelplas Starrevaart
17-08-2020Grote ZilverreigerLeidschendamArris Jan van Ekris40 op Vogelplas Starrevaart
17-08-2020SlechtvalkLeidschendamArris Jan van EkrisOp electriciteitsmast langs Zijdesingel.
17-08-2020PaapjeWassenaarCorrie en Arris JanIn Kijfhoek en Bierlap op top van duinstruiken 2 Paapjes en 1 Roodborsttapuit. In duinbos Koolmees, Pimpelmees., Staartmees, Glanskopmees, Groenling, Goudhaan, Boomkruiper, Boomklever, Grote Bonte Specht, Groene Specht en Gaai waargenomen. Ook 1 Buizerd gezien.
17-08-2020Kleine Bonte SpechtWassenaarCorrie en Arris JanVanuit zoom van bos in de Bierlap noord i.o.v. Duinrell 1 roepende Kleine Bonte Specht gehoord.
14-08-2020PaapjeLeidschendamArris Jan van EkrisOp hek van weiland Leidschendammerhout.
13-08-2020BijeneterMeijendelArris Jan van EkrisNa 14.00 uur in Meijendel ZW het babbelende pruu pruu pruu vluchtroep geluid v.d. Bijeneter gehoord.
12-08-2020RoodborsttapuitLeidschendamArris Jan van EkrisIn de Leidschendammerhout o.a. 1 paartje Roodborsttapuit en 100 Kieviten.
12-08-2020ZomertalingLeidschendamArris Jan van EkrisVanuit de Vogelkijkhut Vogelplas Starrevaart o.a. 5 Zomertalingen en 15 Grote Zilverreigers gezien. Niet ver v.d. vogelkijkhut 18 Atalanta vlinders.
10-08-2020GoudplevierLeidschendamArris Jan van EkrisPlus minus 30 in weiland van de Drooggemaakte Grote Polder. Daar ook Kievieten, Meerkoeten en een Haas gezien.
08-08-2020Zwarte RoodstaartMeyendelC. DestreeTwee stuks op gebouw Dunea plus een rennende Witte Kwikstaart. In de Harstenhoek een Groene Specht, Gekraagde Roodstaart en een Boomkruiper.
06-08-2020Grauwe VliegenvangerWassenaarCorrie en Arris JanGehoord en gezien in bos v.d. Kijfhoek en Bierlap. Ook fraaie niet ver waarnemingen van een schroevende Boomvalk en Buizerd.
04-08-2020BoomvalkDen HaagArris Jan van Ekris1 juveniel Boomvalk langs NORA bij Mariahoeve en de Veenzijdse Polder
03-08-2020Gele KwikstaartLeidschendamArris Jan van EkrisIn Nieuwe Driemanspolder Noord in bomen en op struik 11 Gele Kwikstaarten.
03-08-2020SteenuilLeidschendamArris Jan van EkrisIn de Driemanspolder op muur bij boerderij.
30-07-2020ZomertalingLeidschendamArris Jan van EkrisOp de Vogelplas Starrevaart o.m. 2 Zomertaling, 2 vrouw Kuifeend met ieder 2 pullus, 1 Dodaars en duizenden Spreeuwen gezien en gehoord.
29-07-2020BoomvalkWassenaarCorrie en Arris JanOp onze wandeling i.d. Kijfhoek en Bierlap o.m. 1 jagend paartje Boomvalk enige minuten goed gezien. Verder opvallend veel, meer dan dertig, Oranje Zandoogjes vlinders gezien en 1 zingende Fitis gehoord.
28-07-2020TureluurLeidschendam/ZoeterermeerArris Jan van EkrisGezien in de Nieuwe Driemanspolder o.a. 1 juveniel + 1 adult Tureluur, 1 roepende Kluut, Gele Kwikstaarten, Putters, Huiszwaluwen, Houtduiven, Spreeuwen en Bergeenden. Ook d.d. 24/7 (i.p.v. per abuis eerder vermeldde 24/5) 1 koppel Holenduiven gezien.
23-07-2020LepelaarDriemanspolderc destreeTwee Lepelaars overvliegend,verder Rietgors, Gele Kwikstaart 3,Tureluur Kievit,Berg en Kuifeend en Torenvalk/
23-07-2020RoodborsttapuitMeijendelCorrie en Arris JanOp onze wandeling in de Kijfhoek en Bierlap o.a. 2 adult met 1 jong Roodborsttapuit. Ook o.a. 4 Heivlinders en 1 dag/nacht actieve Zuurspanner gezien. Hoog in de lucht even mannetje Boomvalk voorbij zien vliegen. Het is heel stil in de duinen.
22-07-2020Bonte StrandloperLeidschendamArris Jan van EkrisO.a. Bonte Strandloper in zomerkleed op slik plaatje, bij oever o.a. 11 Lepelaar waarvan 1 juv. voortdurend gevoerd wil worden. Op het grasveld niet ver v/h nest 1 juveniel en 2 adult Ooievaar aan het foerageren en in boom ca.10 Putters. Ook de Rietgors en Kleine Karekiet horen zingen.
22-07-2020GrielScheveningenArris Jan van Ekris1 Griel in Meijendel Harstenhoek. Met dank aan 1e waarnemer.
21-07-2020GruttoLeidschendamArris Jan van Ekris1 Grutto tussen Visdieven en Kokmeeuwen op Vogelplas Starrevaart schelpeneiland.
20-07-2020Gele KwikstaartDriemanspolderc destreeEen fraaie Gele Kwik op een pad, iets verder 2 Witte Kwikstaarten. Op de plassen oa. Bergeenden, Futen en een Dodaars.DATUM is 20-7
17-07-2020Gekraagde RoodstaartLeidschendamCobi en Bert GreveJuveniel in onze tuin, opgemerkt om 19.00 uur. Een dag later rond 16.30 voor het laatst gezien. Kwam eten, drinken en vooral badderen.
15-07-2020KluutDriemanspolderc destreeJa,een mooi gebied met oa. Kluten met jongen, Visdieven, Kieviten, een Drieteenstrandloper, Witte Kwikstaarten en Kneutjes.
15-07-2020OoievaarVeenzijdse polderc destree7 Ooievaars en 3 Grote Zilverreigers. Drie Torenvalken op paaltjes en een Buizerd op een hek zjch schoon poetsend.
15-07-2020OoievaarVeenzijdse polderc destree7 Ooievaars en 3 Grote Zilverreigers. Drie Torenvalken op paaltjes en een Buizerd op een hek zjch schoon poetsend.
13-07-2020HuismusVoorburgc destreeHuismus met jongen bij tuin Cremerstraat.
13-07-2020HuiszwaluwVoorburgc destreeEnkele Huiszwaluwen en nestjes links van Drievliet