Maak een selectie :
vogelsoort
datumvogelsoortplaatswaarnemerbijzonderheden
20-09-2022Rosse StekelstaartDriemanspolderc. destreeVier stuks bij elkaar, Verder 1 Sperwer, 1 Bonte Kiekendief, 2 Torenvalken, 1 Oeverloper, 3 Tapuiten, 2 Rietgorzen en Putters.
23-10-2021VelduilWassenaarArris Jan van EkrisIn de Kijfhoek en Bierlap opvliegend.
23-10-2021KramsvogelWassenaarCorrie en Arris JanIn de Kijfhoek en Bierlap o.a. honderden Kramsvogels, Vinken en Koperwieken richting zuid waargenomen.
20-10-2021Groene SpechtBenoordenhoutc destreeIn een boom aan de van der Houvenstraat.
19-10-2021Kleine ZilverreigerZoetermeerArris Jan van EkrisFoeragerend langs oever van een plas in de Nieuwe Driemanspolder.
18-10-2021Europese KanarieKijfhoek en BierlapArris Jan van EkrisVogeltrek van Graspieper en wat doet klinken als een roepende Europese Kanarie waargenomen in de Kijfhoek en Bierlap omstreeks 14.00 uur.
18-10-2021KoperwiekWassenaarCorrie en Arris JanIn de Kijfhoek en Bierlap trekvogelwaarnemingen van o.a. Koperwiek, Sijs, Vink, Keep en Veldleeuwerik waargenomen. Ook Winterkoning, roepende Raaf en opvliegende Watersnip gezien/gehoord.
10-10-2021SperwerWassenaarCorrie en Arris JanIn de Kijfhoek en Bierlap in de verte 2 Sperwers snel laag langs struiken zien scheren en daarna 2x hoog in de lucht de 2 vogels spelend gezien.
07-10-2021HuismusLeidschendamArris Jan van EkrisTien Huismussen gehoord en gezien in de Eksterlaan.
01-10-2021Zwarte RoodstaartDen HaagArris Jan van EkrisIn de Binckhorst de Zwarte Roodstaart zingend gehoord.
30-09-2021Groene SpechtClingendaalc destreeZat op het gras in de kleine boomgaard. ik sta nog steeds boven met mijn verkeerde jaartal
17-09-2021PorseleinhoenZoetermeerArris Jan van EkrisIn de Nieuwe Driemanspolder Zuid even zien foerageren.
15-09-2021WatersnipLeidschendam/ZoetermeerArris Jan van EkrisIn de Nieuwe Driemanspolder o.m. ca. 60 Watersnippen, juveniel Tureluur, Kemphaan, Groenpootruiter en Pijlstaart.
14-09-2021KneuWassenaarArris Jan van EkrisIn Lentevreugd o.a. een groep van 48 Kneu en vrouw en man Roodborsttapuit waargenomen.
04-09-2021GruttoLeidschendamArris Jan van Ekris25 ex. van de Grutto in de Nieuwe Driemanspolder Noord.
28-08-2021SteenuilLeidschendamArris Jan van EkrisZat even op nok van boerderij in de Nieuwe Driemanspolder
27-08-2021IJsvogelLeidschendamArris Jan van EkrisVloog snel boven kleine plas Meeslouwer Zuid uit beeld.
26-08-2021ZwartkopDen HaagGruttovrouw, in rozenbottel en bramenstuik op Hart Nibbrigkade
26-08-2021Gekraagde RoodstaartDen HaagGruttoMan, zittend op hek Hart Nibbrigkade
01-08-2021Zwarte RoodstaartDen HaagGrutto1 vrouw foeragerend op Hart Nibbrigkade (Benoordenhout)
29-07-2021WespendiefWassenaarCorrie en Arris JanTijdens onze wandeling in De Horsten o.m. 2 Wespendieven, 2 Torenvalken, 2 Buizerds en 1 Bruine Kiekendief en 1 Glanskopmees waargenomen.
24-07-2021LepelaarWassenaarArris Jan van EkrisOp weiland in De Horsten o.a. 1 Lepelaar.
20-07-2021PutterDen HaagHenny Mercelina3 puttertjes die zich te goed deden aan de distels, tussen het voetbalveld en Veldzicht.
19-07-2021HopHardinxveldHuizerHij liep in mn tuin te scharrelen
18-07-2021Kleine KarekietDen HaagHenny MercelinaDit kleine flierefluitertje was druk bezig haar twee jongen te voeren. Ze vloog af en aan met lekkers, en ik had rustig de tijd haar en de kinderen te fotograferen. Dit was nabij Revalidatiecentrum Sophia.
15-07-2021Grote Bonte SpechtDen HaagHenny MercelinaRond de voetbalvelden tussen de Dedemsvaartweg en Sportzicht. Hij vloog rustig van boom naar boom, hield mij wel in de gaten, maar was niet bang. Was druk bezig met eten te zoeken in de schors van de bomen.
04-07-2021Zwarte RoodstaartWateringen, MaasdijksewegJos BolteOp deze locatie zie al een aantal jaren zwarte roodstaarten. Vanmorgen 3 stuks, waarvan 2 elkaar najoegen.
03-07-2021RansuilLeidschendamArris Jan van EkrisCorrectie: In buurt De Zijde zaterdag 3 juli niet 2 maar 3 Ransuildonsjongen (mede) waargenomen. Zondag 4 maart weer even naar de uilskuikens gezocht maar niet meer gevonden.
03-07-2021RansuilLeidschendamArris Jan van EkrisIn de buurt De Zijde 2 rustende 1e jaars Ransuilen waargenomen.
14-06-2021LepelaarDriemanspolderc destreeEen slapende Lepelaar tussen Canadese ganzen. Kluten en Kieviten met jongen, ook de Oeverzwaluwen hebben jongen.Putter, Kneu, Gele en Witte Kwikstaart waren weer goed vertegenwoordigd.
03-06-2021WielewaalMeyendelc destreeMooie roep klonk door het bos maar hij bleef verstopt rand Harstenhoek
02-06-2021GruttoDriemanspolderc destreeHier gelukkig wel weidevogels ;Gruttos, Kievitten, Tureluurs ,Scholeksters plus Kleine Strandloper, Kluten, Visdieven, Gele en Witte Kwikstaarten en Torenvalk.
19-05-2021KoekoekDen HaagG. de GrootVrouwtje, tegen flat gevlogen, dood.
17-05-2021GrasmusRijswijk, WilhelminaparkJos BolteRoepend/zingend vanuit een struikje op de heuvel in het Wilhelminapark Rijswijk
17-05-2021NachtegaalRijswijk, WilhelminaparkJos BolteRoepend/zingend in de bosjes in het Wilhelminapark in Rijswijk nabij de spoorlijn.
15-05-2021BosuilWassenaarArris Jan van EkrisMet snelle vleugelslagen van landgoed de Paauw naar landgoed de Horsten zien vliegen.
15-05-2021Zwarte RoodstaartLeidschendamArris Jan van EkrisZO van de Noordsingel horen zingen.
14-05-2021BoomvalkMeyendelc destreeTwee Boomvalken aan het jagen links van de prinsenberg.
09-05-2021DraaihalsHyacintweg den HaagDick Pescottfoeragerend onder de taxus in onze achtertuin, Hyacintweg Den Haag, Ik heb ook een foto kunnen maken.
07-05-2021BosuilVoorlindenc destreeBij een landhuis hoort een Bosuil en hij is er dan ook, maar goed verborgen.
06-05-2021Regenwulps- GravenzandeArris Jan van EkrisO.a 1 foeragerende Regenwulp en 2 foeragerende Tapuiten gezien en op (fiets) weg van Scheveningen naar De Banken ca. 23 zingende Nachtegalen mooi horen zingen.
05-05-2021NachtegaalWassenaarCorrie en Arris JanIn de Kijfhoek en Bierlap o.a. 6 zingende Nachtegalen gehoord.
30-04-2021WitoogeendStarrevaartWim Kooijheel druk vrouwtje. Verder ondermeer verblijvend regenwulp en rosse grutto naast elkaar op het eilandje
28-04-2021Geoorde FuutLeidschendam/ZoetermeerArris Jan van EkrisIn de Nieuwe Driemanspolder o.a. Kneu, Gele Kwikstaarten, 8 ex. Geoorde Fuut, 1 roepende Dodaars en Oeverzwaluwen gehoord/gezien.
27-04-2021BraamsluiperWassenaarCorrie en Arris JanIn de Kijfhoek en Bierlap o.a. Boompiepers, Roodborsttapuit, Grasmus, Braamsluiper en ver weg de Nachtegaal horen zingen. Ook 1 Visdief gehoord. Wat minder aantal zomervogels tot nog toe.
26-04-2021Engelse KwikstaartLeidschendamArris Jan van EkrisMooie waarneming van Engelse Kwikstaart in de Nieuwe Driemanspolder.
26-04-2021SteltkluutLeidschendam/ZoetermeerArris Jan van EkrisIn de Nieuwe Driemanspolder o.a. een foeragerende Steltkluut en Bosruiter gezien.
25-04-2021GierzwaluwLeidschendam/ZoetermeerArris Jan van EkrisMeer dan 200 hoog in de lucht foeragerend. Daar ook Visdief, Groenpootruiter en zingende Veldleeuwerik waargenomen.
23-04-2021Ross' MeeuwScheveningenChrisUnieke vogel. Voor het eerst in jaren weer Op Scheveningen. Vanmorgen gezien bij de Haven
23-04-2021BrilduikerLentevreugdTom en Loes Loorijmannetje mMeer onder dan boven water; tevens Kleine Plevier en Tapuit en een Koekoek gehoord
22-04-2021Zwarte RoodstaartRijswijk, KesslerparkJos BolteVanmorgen hoorde ik (en zag vervolgens) op het gebouw van het Sir Winston Leisurecentrum (Plaspoelpolder, Kesslerpark) een Zwarte Roodstaart. Hij vloog vervolgens naar het naastgelegen gebouwtje achter het hotel en liet zich goed en frequent zien en horen.
18-04-2021BlauwborstLeidschendamArris Jan van EkrisLangs Vogelplas Starrevaart o.a. zingende Blauwborst, Rietgors, door koppel Ooievaar bezet paalnest en 2 richting noord opvliegende Scholeksters.
16-04-2021BeflijsterWassenaarArris Jan van EkrisIn Lentevreugd o.a. 2 Beflijsters roepend, 1 zingende Veldleeuwerik en 1 fouragerende Brilduiker waargenomen.
16-04-2021TapuitHarstenhoek,Meyendelc destreeVijf Tapuiten op het veld en minimaal 8 Witte Kwikstaarten en 5 Holenduiven. Langs de bosrand een Gekraagde Roodstaart,man, 2 groene Spechten, een Grote Bonte Specht, en Vink.
14-04-2021PaapjeLentevreugdBoudewijn Schreinerter plaatse
13-04-2021Bonte StrandloperLeidschendam/ZoeterermeerArris Jan van EkrisIn de Nieuwe Driemanspolder 5 fouragerende Bonte Strandlopers gezien. Ook o.a. van dichtbij een rustende Boerenzwaluw mooi waargenomen.
12-04-2021BoerenzwaluwVoorlindenc destreeEen Ooievaar badend inde kreek, 2 Boerenzwaluwen overvliegend. Nog steeds Wintertalingen aanwezig alsook Kuif en Krakeenden en paartje Krooneenden.
09-04-2021Gekraagde RoodstaartWassenaarCorrie en Arris JanIn de Kijfhoek en Bierlap een uitsluitende waarneming van 2 zingende Gekraagde Roodstaarten.
08-04-2021RaafDen Haag LeyenburgN. ter VeerEen raaf streek in de ochtend van 8 april neer op mijn balkon in de wijk Leyenburg te Den Haag. Bijzonder zo midden in de stad!
03-04-2021Kleine Bonte SpechtDen haagMarco en PatriciaIn het Hyacintenbos op Landgoed Ockenburg
31-03-2021RietzangerLeidschendamArris Jan van EkrisLangs oever van de Vogelplas Starrevaart zingende Rietzangers en Rietgors gehoord.
31-03-2021Gele KwikstaartLeidschendam/ZoeterermeerArris Jan van EkrisIn de Nieuwe Driemanspolder o.a. een groep van tenminste 6 Gele Kwikstaarten. Eindje verder 15 Kluten, 8 Tureluurs, aantal Grutto, Kleine Zilverreiger en Torenvalk. Ook Wintertaling gezien.
30-03-2021Geoorde FuutDriemanspolderc destreeTwee paartjes druk aan het daten. Verder 2 Dodaars, Smient, Slobeenden, 4 Kluten,Gruttos, Tureluurs,Bonte Strandlopers,Rietgors en Torenvalk.
30-03-2021FitisWassenaarCorrie en Arris JanTijdens onze wandeling in de Kijfhoek en Bierlap o.a. flinke trek van vele zingende Fitissen waargenomen. Ook zang van enkele Spreeuwen.
29-03-2021SperwerVoorlindenc destreeSperwer, man jagend langs de bosrand, alle Spreeuwen gingen er snel vandoor.Ook 2 Buizerden, 2 Kieviten, Scholeksters, Kuif en Krakeenden en Wintertalingen.
29-03-2021BoomkleverAry vd Spuywegc destreeOp zoek naar insecten klom hij een stuk omhoog tegen de toren van de Engelse kerk.
27-03-2021Bosuilniet ver van ReigersbergenCFSPa, ma en drie kinderen Vlakbij elkaar
26-03-2021OoievaarReigersbergenCFSHeerlijk aan de wandel
25-03-2021CasarcaconradkadeCFSHij of zij schreeuwt hard
19-03-2021KrooneendVoorlindenc. destreeEen paartje op de plas tussen Kuifeenden Wintertalingen,Krakeend, Fuut en Dodaars. In het bos Groene Specht, Grote Bonte Specht, Boomkruiper en Buizerd en een Ree.
17-03-2021OoievaarReigersbergenc. destreeOoievaar inhet weiland met Scholekster en 2 paar Wintertalingen langs de slootkant. Aan de rand een twintigtal Putters, Zanglijster, Grote Bonte Specht, Vinken en Buizerd
17-03-2021Witte KwikstaartMeyendelc. destreeHij fladderde steeds voor het spiegeltje van een stilstaande kar naast de boerderij.
10-03-2021Kleine ZilverreigerDriemanspolderc. destreeZat in het riet, Blauwe Kiekendief,vrouw erboven. Verder Rietgors, Graspieper,Roodborsttapuit, Witte Kwikstaart,Groepen Gruttos, Kieviten,Smienten, Bergeenden, Kuifeenden en ook Bonte Strandlopers, 2Kemphanenen 1 Kleine Plevier.
07-03-2021DodaarsVoorlindenc. destreeBij het natte weiland zwom een Dodaars en 3 paar Wintertaing. Verder 3 Blauwe Reigers en een Grote Zilverreiger.
07-03-2021CasarcaConradkadec. destreeSamen met Nijlgans op de oever Conradkade
07-03-2021Grote LijsterHarstenhoekc. destreeLiep in de Harstenhoek en in omgeving ook Roodborsttauit, Groene Specht , Boomklever ,Vink.
06-03-2021TjiftjafVoorburgArris Jan van EkrisIn de Marialaan een zingende Tjiftjaf.
05-03-2021BrilduikerWassenaarCorrie en Arris JanFoeragerend paartje brilduiker op infiltratieplas in de duinen.
02-03-2021GruttoLeidschendamArris Jan van EkrisIn de Nieuwe Driemanspolder Noord ca. 162.
23-02-2021GoudhaanVoorlindenc. destreeTrok mee met Koolmezen. Ook Torenvalk, twee Buizerden, Winterkoning, Boomklever, Gaai, Grote bonte specht ter plekke .Op of rond de plas Krak, Kuifeenden, Wintertaling, Aalscholver en Grote Zilverreiger