De Haagse Vogelbescherming bijna 100 jaar actief

English summary +/+ resumen en Español

De Haagse Vogelbescherming (HVB) stelt zich tot doel de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden in Den Haag, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp.
De vereniging is in 1925 opgericht en heeft een vogelopvang en beheert vogelrustgebieden.

Contact informatieinfo@haagsevogels.nl
Informatie over vogels: cursussen, lezingen e.d.
Verkoop nestkasten: veldwerk / nestkasten

                   U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid!

*******************************************************

De Haagse Vogelbescherming besteedt dit jaar extra aandacht aan het “Jaar van de MEREL” in kwartaalblad De Wulp.

Op de website www.jaarvandemerel.nl  staat veel meer informatie over deze vogel, met name in de rubrieken “Verder naar” en “Publicaties”.

Speciale aandacht verdient de publicatie Merels en predatie  waarin uitvoerig wordt ingegaan op het feit dat de ekster niet de grote boosdoener is bij de achteruitgang van de merel.

*******************************************************

Wij zijn erkentelijk …

Faunatrapjes om watervogels uit het water te laten komen.

nieuw: Folders en pamfletten

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Na de coronapandemie zijn wij weer begonnen met het hervatten van onze activiteiten.
Op deze website wordt bekend gemaakt of een activiteit beperkt of helemaal niet door gaat.
Wij hopen dat het annuleren van activiteiten dit jaar niet zal plaatsvinden; helaas geen 100% garantie!

 

Arjan Dwarshuis spotte 6850 soorten in één jaar!

Van de circa 10.000 vogelsoorten op aarde, heeft ons lid Arjan Dwarshuis er maar liefst 6850 binnen het jaar 2016 gezien. Het bestuur van de HVB wenst hem van harte geluk met het verbreken van het record van de Amerikaan Noah Strycker. Maar Arjan is nog niet uitgereisd, momenteel is hij in de VS en het aantal loopt per dag verder op.

In november verbrak hij in Costa Rica het record

Met zijn spectaculaire en geslaagde recordpoging wil Arjan de aandacht vestigen op het uitsterven van soorten. Wie Arjan op de voet wil volgen kan terecht op de site van Dutch Birding https://www.dutchbirding.nl/arjansbiggestyear waar hij verslag doet van zijn reis. Wie 6850 een bijna niet te geloven aantal vindt, verwijzen we naar de nauwkeurig bijgehouden lijst met waarnemingen en foto’s op http://world.observation.org/arjan.php waar de teller nu op 6914 soorten staat.