AGENDA

activiteiten Haagse Vogelbescherming

Zondag  2 januari 2022 open dag  vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

Zaterdag 15 januari 2022 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

Zondagen in februari en september 2022 rondleidingen eendenkooi – Zuiderpark zie vogelrustgebieden. 

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018

bezoek burgemeester

Op donderdagmiddag 18 januari 2018 werd onze vogelopvang De Wulp vereerd met een bezoek van de Haagse burgemeester mevrouw Pauline Krikke. Na de ontvangst werd in de bovenzaal – waar zich staf en vrijwilligers hadden verzameld – eerst door de voorzitter een korte inleiding gegeven over de vele werkgebieden van de Haagse Vogelbescherming, waar de vogelopvang een onderdeel van vormt. Daarna gaf onze vaste medewerker Sharon Lexmond een uitgebreid overzicht van de vele werkzaamheden die op de vogelopvang plaatsvinden. Velen van de andere aanwezigen kregen de gelegenheid om enthousiast hun inbreng te geven bij dit zeer ontspannen begin van het bezoek. Daarna verzorgde een aantal van de aanwezige deskundigen een uitgebreide rondleiding, die bijzonder interessant was. De burgemeester was duidelijk geïnteresseerd en enthousiast – zij wist  zelfs met succes een ijsvogel tot tweemaal toe een visje te voeren! Na een korte fotosessie nam mevrouw Krikke hartelijk afscheid en vertrok naar een volgende afspraak.  Kortom, het was een zeer geslaagd bezoek dat niet snel vergeten zal worden en waarbij onze speciale dank uitgaat naar alle aanwezige  medewerkers van de vogelopvang.

  

ontvangst door de voorzitter van de HVB

.

.

.

.

 

 

het voeren van een ijsvogel

.

.

.

.

.

de ijsvogel

.

.

.

.

.

een klein deel van onze medewerkers bij de vogelopvang De Wulp

Ooievaars

Informatie over ooievaars

WETHOUDER RICHARD DE MOS HELPT BIJ HET RINGEN VAN OOIEVAARS.

Wat een eer. Ik mocht als wethouder Dierenwelzijn helpen bij het ringen van jonge ooievaars. Zoals je weet, zijn we bij de Gemeente Den Haag trots op onze ooievaars. We hebben er niet voor niets één in ons stadswapen verwerkt. Er mooi om van dichtbij te zien hoe vrijwilligers zich voor deze unieke vogels inzetten!

Zie verder bij ooievaars.