Algemene ledenvergadering (alv)

Dit formulier is uitsluitend voor leden die willen stemmen voor zaken die de alv betreffen en die in 2020 in verband met de coronacrisis niet is doorgegaan. Deze mogelijkheid wordt u tot 15 maart 2021 geboden.

Op het formulier zijn invulvelden, maar ook keuzemogelijkheden; als u uw keuze wilt toelichten, dan kunt u dat doen in de rubriek op het formulier eventuele opmerkingen. Vragen zijn te allen tijde per e-mail mogelijk via info@haagsevogels.nl

Keuzeformulier ALV
Bent u lid van de Haagse Vogelbescherming?
Wilt u op deze manier de ALV houden?
Notulen d.d. 8 april 2019
Het financieel Jaarverslag 2019
Decharge bestuur
Herverkiezing bestuursleden