Waarnemingen in ons verzorgings gebied

Uw waarnemingen uit de regio zijn zeer waardevol voor ons en leuk voor andere vogelaars. Alle vogelmeldingen zijn welkom, van aalscholver tot zwartkopmeeuw. In het voorjaar zijn we benieuwd naar de komst van de trekvogels en bijvoorbeeld de eerste eendenkuikens. In de herfst is het interessant te weten wanneer de trekvogels zich opmaken voor de grote reis. In de winter kunt u ons vast iets melden over de vogels die afkomen op het voer in uw tuin of uw balkon. Soms doen ook zeldzame(re) vogels onze regio aan. Als dat het geval ontvangen we hiervan graag een foto, maar alleen indien de vogel niet wordt verstoord!

 

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.