Opgave waarneming

Van vier bedreigde vogelsoorten in de stad willen we uw waarnemingen graag op een nieuw invoersysteem laten registreren.

De Gierzwaluw, Huismus, Kuifeend en Kleine karakiet kunnen ook worden ingevoerd via het Haags Natuurmeetnet. Dit is een dataverzamelaar waar specifieke gegevens kunnen worden ingevoerd waarmee de milieucommissie van de HVB gericht onderzoek kan doen en beschermingsmaatregelen kan treffen. Voor meer uitleg zie Haags Natuurmeetnet voor meer uitleg.

U kunt tot 60 dagen na de waarneming de gegevens invoeren. Wanneer u op het datumveld klikt, dan verschijnt er een automatisch een kalender. Deze dient u te gebruiken om de juiste waarnemingsdatum te kiezen.

Hierboven kunt u uw overige waarneming invoeren, zodat een up-to-date overzicht ontstaat van de aankomst van trekvogels en het voorkomen van bijzondere soorten.

Doe voorzichtig met de omschrijving van de waarnemingslocatie. Vogels zijn er niet bij gebaat als heel Nederland naar ze komt kijken. Geef nooit de vindplaats van jonge roofvogels. Houd er rekening mee dat er ook mensen met minder vogelvriendelijke bedoelingen op deze site kunnen kijken. Wilt u anderen laten meegenieten, plaats dan uw telefoonnummer. Dan kunt u zelf beslissen of het vertrouwd is.

Heeft u een vraag over welke vogel u heeft gezien? Stuur ons een mail: info@haagsevogels.nl en/of vogelasieldewulp@gmail.com

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.