De Haagse Vogelbescherming al meer dan 95 jaar actief

English summary +/+ resumen en Español

De Haagse Vogelbescherming (HVB) stelt zich tot doel de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden in Den Haag, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp.
De vereniging is in 1925 opgericht en heeft een vogelopvang en beheert vogelrustgebieden.

Contact informatieinfo@haagsevogels.nl
Informatie over vogels: cursussen, lezingen e.d.
Verkoop nestkasten: veldwerk / nestkasten

                   U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid!

In verband met de coronapandemie hebben wij  een aantal van onze activiteiten moeten aanpassen.
Veel geplande groepsactiviteiten gaan vooralsnog of beperkt of helemaal niet door.
In 2022 gaan wij mogelijk weer andere activiteiten overwegen, afhankelijk van de maatregelen.

– – – – – – – – – – – – – – – – NIEUW – – – – – – – – – – – – – – – –

folder vogelopvang

*******************************************************

 Wij zijn erkentelijk …

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

AGENDA

activiteiten Haagse Vogelbescherming

Zaterdag 15 januari 2022 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

In verband met de pandemie gaan de open dag van de vogelopvang van zondag 2 januari 2022 en de nieuwjaarsreceptie van zondag 9 januari 2022 niet door.

Zondagen in februari en september 2022 rondleidingen eendenkooi – Zuiderpark zie vogelrustgebieden. 

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018

bezoek burgemeester

Op donderdagmiddag 18 januari 2018 werd onze vogelopvang De Wulp vereerd met een bezoek van de Haagse burgemeester mevrouw Pauline Krikke. Na de ontvangst werd in de bovenzaal – waar zich staf en vrijwilligers hadden verzameld – eerst door de voorzitter een korte inleiding gegeven over de vele werkgebieden van de Haagse Vogelbescherming, waar de vogelopvang een onderdeel van vormt. Daarna gaf onze vaste medewerker Sharon Lexmond een uitgebreid overzicht van de vele werkzaamheden die op de vogelopvang plaatsvinden. Velen van de andere aanwezigen kregen de gelegenheid om enthousiast hun inbreng te geven bij dit zeer ontspannen begin van het bezoek. Daarna verzorgde een aantal van de aanwezige deskundigen een uitgebreide rondleiding, die bijzonder interessant was. De burgemeester was duidelijk geïnteresseerd en enthousiast – zij wist  zelfs met succes een ijsvogel tot tweemaal toe een visje te voeren! Na een korte fotosessie nam mevrouw Krikke hartelijk afscheid en vertrok naar een volgende afspraak.  Kortom, het was een zeer geslaagd bezoek dat niet snel vergeten zal worden en waarbij onze speciale dank uitgaat naar alle aanwezige  medewerkers van de vogelopvang.

  

ontvangst door de voorzitter van de HVB

.

.

.

.

 

 

het voeren van een ijsvogel

.

.

.

.

.

de ijsvogel

.

.

.

.

.

een klein deel van onze medewerkers bij de vogelopvang De Wulp

Ooievaars

Informatie over ooievaars

WETHOUDER RICHARD DE MOS HELPT BIJ HET RINGEN VAN OOIEVAARS.

Wat een eer. Ik mocht als wethouder Dierenwelzijn helpen bij het ringen van jonge ooievaars. Zoals je weet, zijn we bij de Gemeente Den Haag trots op onze ooievaars. We hebben er niet voor niets één in ons stadswapen verwerkt. Er mooi om van dichtbij te zien hoe vrijwilligers zich voor deze unieke vogels inzetten!

Zie verder bij ooievaars.

Arjan Dwarshuis spotte 6850 soorten in één jaar!

Van de circa 10.000 vogelsoorten op aarde, heeft ons lid Arjan Dwarshuis er maar liefst 6850 binnen het jaar 2016 gezien. Het bestuur van de HVB wenst hem van harte geluk met het verbreken van het record van de Amerikaan Noah Strycker. Maar Arjan is nog niet uitgereisd, momenteel is hij in de VS en het aantal loopt per dag verder op.

In november verbrak hij in Costa Rica het record

Met zijn spectaculaire en geslaagde recordpoging wil Arjan de aandacht vestigen op het uitsterven van soorten. Wie Arjan op de voet wil volgen kan terecht op de site van Dutch Birding https://www.dutchbirding.nl/arjansbiggestyear waar hij verslag doet van zijn reis. Wie 6850 een bijna niet te geloven aantal vindt, verwijzen we naar de nauwkeurig bijgehouden lijst met waarnemingen en foto’s op http://world.observation.org/arjan.php waar de teller nu op 6883 soorten staat.