De Haagse Vogelbescherming bijna 100 jaar actief

Steun ons werk voor slechts € 17,50 per jaar: word lid!

 

De Haagse Vogelbescherming (HVB) stelt zich tot doel de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden in Den Haag, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp.
De vereniging is op 23 september 1925 opgericht en heeft een vogelopvang en beheert vogelrustgebieden.
Spoedmeldingen bij mogelijke overtredingen (24/7) Wet natuurbescherming: 0888 333 555 en algemeen: 112 

Beleid en voorlichting : Waar staat de HVB voor ? 
Contact informatieinfo@haagsevogels.nl

Facebook: https://www.facebook.com/HaagseVogels/
Verkoop nestkasten: veldwerk / nestkasten

 

Bezoek van de burgemeester in 2023

       beschermheer vogelopvang De Wulp

English summary +/+ resumen en Español

AGENDA

activiteiten Haagse Vogelbescherming

Op zondag 3 december 2023 is er weer een open dag bij vogelopvang De Wulp.

Lezing maandagavond 18 december ‘Soortenrijkdom in onze duinen’  door Marc Jansen 

Marc Jansen is directeur van de Stichting Duinbehoud. De stichting ondersteunt duinbeheerders die stukken van de ooit aangeplante naaldbossen willen omvormen tot open duingebied. Een gebied waarin de oorspronkelijke kruidenvegetatie terugkeert. Het kappen van de naaldbomen is een voorwaarde voor het herstel van biodiversiteit in de duinen. Een grote zorg is het toenemende aantal recreanten dat op zoek naar rust kwetsbare gebieden betreden. Marc zal uiteraard ook ingaan op het verdwijnen van de meeuwenkolonie uit de duinen en het verband tussen de afname van een typische duinvogel als de tapuit en het verdwijnen van de konijnen. Duinbehoud bevordert de herintroductie van konijnen. Ook komt de mogelijke terugkeer van de zomertortel aan bod.

Entree

De Haagse Vogelbescherming is een vereniging zonder winstoogmerk. We vragen een entree van € 2,50 als bijdrage in de gemaakte kosten.

Waar?

De lezingen vinden plaats in het ANWB-gebouw, Wassenaarseweg 220 in Den Haag. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezingen beginnen om 20.00 uur. De toegang is bij het Atrium – de personeelsingang – aan het goed verlichte en bewaakte parkeerterrein. We zullen de ingang met een banier markeren. De Haagse Vogelbescherming is blij met het gebaar van de ANWB die deze avonden sponsort door haar ‘mooie zaal’ gratis beschikbaar te stellen en de bezoekers een gratis kopje koffie of thee aan te bieden.

Er zijn weer mooie excursies van de CEL – zie ook laatste kwartaaluitgave De Wulp.

Voor rondleidingen Eendenkooi – Zuiderpark op zondag in februari 2024  zie vogelrustgebieden.  

                       Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018

     ***********************************************************

Wij zijn erkentelijk …

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>