Uitgave De Wulp

._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._

._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._

De Wulp is al 95 jaar het beeldmerk van de Haagse Vogelbescherming. In 1970 gaf de vereniging het eerste nummer van De Wulp uit, het tijdschrift dat later werd uitgebouwd tot het visitekaartje van de vereniging. Vanaf 2020 werd het tijdschrift in full colour gedrukt. Al snel verscheen de wulp ook op ons briefpapier als logo en nog later kreeg de vogelopvang in Meer en Bos ook die naam.

Wie op de naam De Wulp is gekomen, kunnen wij helaas niet meer achterhalen. Het is een vogel die opvalt door zijn grootte en zijn jubelend geluid in het voorjaar. Het was in die tijd (95 jaar geleden) ook nog een heel algemene ­ en wellicht zelfs de meest opvallende ­ soort in de duinen. Nu is hij in de duinen als broedvogel verdwenen. Overigens zijn of waren er acht soorten wulpen.

FOLDERS:

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.