Veldwerk

Voor het beschermen van vogels is naast het vele bureauwerk het werk in het veld uitermate belangrijk. Om onze vogelwachters daarbij te begeleiden is de veldwerk commissie ingesteld.

De taken van deze commissie bestaan o.a. uit:

• Het assisteren van vogelwachters die als beheerder in de vogelrustgebieden werkzaam zijn;

• Begeleiden en coördineren van de vogelwachters bij hun inventarisatie;

• Het opleiden van nieuwe vogelwachters door het organiseren van een vogelwachterscursus;

• Distributie van diverse soorten nestkasten;

• Organiseren van werkdagen in de vogelrustgebieden tijdens najaar en winterperiode;

• Inrichten van nieuwe vogelrustgebieden;

• Opzetten van Projecten Bescherming Bijzondere Soorten: het PBBS;

• Adviseren bij infrastructurele werken en renovaties aan gebouwen;

• Zes keer per jaar vergaderen over alle lopende zaken;