Lid worden

Een lidmaatschap van de Haagse Vogelbescherming is voor iedere vogelliefhebber in Den Haag en omstreken een aanrader om twee redenen. Ten eerste steunt u daarmee het werk van de vereniging en het geeft ons een krachtige stem. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van nieuws over de Haagse vogels en kunt u actief deelnemen aan activiteiten die de vereniging organiseert zoals het bijwonen van lezingen of meegaan met excursies.

U ontvangt het kwartaalblad De Wulp en op aanvraag jaarlijks het inventarisatierapport.

Voelt u ervoor om actief mee te werken in één van de commissies, dan bent u van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

De contributie vanaf het jaar 2024 voor het lidmaatschap bedraagt:

  • Volwassenen € 17,50
  • Gezinslid  € 7,- (zonder kwartaalblad)
  • Jeugd t/m 16 jaar gratis
  • Lidmaatschap voor het leven € 300,-

Om lid te worden kunt u bellen naar 070 352 29 40, een email sturen naar hvbledenadm@gmail.com of het formulier hieronder invullen en verzenden.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

IBAN NL49 INGB 0000 2752 00