AGENDA

ACTIVITEITEN Haagse Vogelbescherming

Donderdag 15 oktober 2020 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

Zondag 3 januari 2021 open dag  vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

Zondagen in februari 2021 rondleidingen eendenkooi –  zie vogelrustgebieden. 

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018