AGENDA

activiteiten Haagse Vogelbescherming

Zondag  2 januari 2022 open dag  vogelopvang – zie vogelopvang De Wulp.

Zaterdag 15 januari 2022 deadline voor artikelen van de kwartaaluitgave De Wulp.

Zondagen in februari en september 2022 rondleidingen eendenkooi – Zuiderpark zie vogelrustgebieden. 

Bestuur van de Haagse Vogelbescherming – foto Caroline Walta april 2018