Nestkasten

* toelichting bij onze nestkasten (folder)
* aanbod kant-en-klare nestkasten
* aanwijzingen voor het ophangen van een nestkast
* nestkasten met een ingebouwde camera
* vogels die extra aandacht verdienen

toelichting bij onze nestkasten

In de loop van de jaren hebben we alle gaten en openingen in en om onze huizen dichtgestopt in het kader van isolatie en energiebesparing. Daarmee zijn de natuurlijke nestmogelijkheden voor een groot aantal vogels (de ‘holenbroeders’) sterk afgenomen en is er een ernstig woonruimte-tekort.

U kunt de holenbroeders in uw tuin, balkon en buurt nu helpen aan de kwalitatief beste kant-en-klare woonruimte die er in Den Haag en de rest van Nederland voor hen bestaat.

Naast nestkasten voor holenbroeders bouwen we (half)open nestkasten voor vogels die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.

Mede gebaseerd op de ervaringen van de beheerders van onze vogelrustgebieden, hebben we de ontwerpen van de nestkasten niet alleen aangepast aan alle mogelijke wensen en behoeften van de vogels; ook hebben we een aantal zaken doorgevoerd waardoor deze nestkasten duurzaam zijn en nog langer meegaan.

Uiteraard is FSC grenen hout van 18 mm dik gekozen om een goed geïsoleerd nest te kunnen maken. Voldoende dik hout is nodig om in de zomer geen superwarm nest te hebben en in de winter geen van de kou bibberende vogels te moeten huisvesten.

De milieuonvriendelijke teerhoudende bitumen dakbedekking is vervangen door duurzaam   onverwoestbaar uv-gestabiliseerd gerecycled plastic. 

Ook de ophanging is aangepast. De vroegere ophanglat verrotte relatief gemakkelijk. De huidige ophanging is van aluminium. Twee afstandhouders en een extra schroef in de achterwand zorgen ervoor dat de nestkast tegen elke boom of andere onregelmatige achtergrond gehangen kan worden zonder scheef te hangen. Wel zo fijn dat de eieren in het midden kunnen blijven liggen.

Alle modellen kunnen in voor- of najaar gemakkelijk worden schoongemaakt door hun opendraaibare front. Alle modellen worden standaard afgewerkt met donkergroene dekkende tuinbeits.


INFORMATIE KANT-EN-KLARE NESTKASTEN
:

aluminium plaatje pimpelmees € 2.- (P28); idem koolmees € 2.- (P32)

U kunt uw nestkasten bestellen via info@haagsevogels.nl. 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging met het verzoek de nestkasten vooruit te betalen op bankrekening NL77 RABO 0158 0872 32 ten name van Haagse Vogelbescherming onder vermelding van de modelcode en de benodigde aantallen. Na de betaling krijgt u bericht wanneer u uw bestelling kunt ophalen bij de vogelopvang De Wulp aan de Heliotrooplaan 15 te Den Haag.

Leden van de HVB krijgen tien procent korting bij opgave van hun naam en adresgegevens.

Wij vragen u zoveel mogelijk om onze producten af te halen bij vogelopvang De Wulp. De meeste van onze producten zijn niet geschikt om per post/koerier te worden verstuurd. Soms is – in overleg levering buiten ons werkgebied mogelijk.

Voor vragen en een maatwerk prijsopgave kunt u altijd terecht op info@haagsevogels.nl.

—————————————————————————————————————————————–

het ophangen van een nestkast 

Hang nestkasten niet te laag of dicht in de buurt van plaatsen waar iedereen in- en uitloopt en nooit met de invliegopening naar het zuidwesten, waar de meeste regen vandaan komt. Een opening naar het (zuid)oosten verdient de voorkeur, maar let er wel op dat de kast niet in de middagzon hangt, omdat de temperatuur in de nestkast dan te hoog kan worden.

De meeste vogels beheren een territorium tijdens het broedseizoen. In deze periode zal hij/zij géén soortgenoten in de directe omgeving van de nestkast accepteren. De omvang van het territorium verschilt per vogelsoort. Nadere gegevens vindt u bij de informatie per vogelsoort (zie modellenlijst).

Koloniebroeders zoals mussen, spreeuwen en gierzwaluwen hebben slechts een klein territorium en profiteren van de grote groep van soortgenoten voor sociaal groepsgedrag en veiligheid. Deze soorten zijn er juist bij gebaat om meerdere nestkasten bij elkaar te hangen. Een onderlinge afstand van 50 – 70 cm is hierbij voldoende. Hang de kasten niet zodanig boven elkaar dat ze elkaar kunnen bevuilen.

Houd rekening met het territoriumgedrag en hang voldoende nestkasten op om voldoende keuzemogelijkheden aan te bieden. Een opgehangen nestkast is geen garantie voor een broedsucces de natuur is niet te sturen.

Maak nestkasten in het najaar schoon. Hierdoor krijgen parasieten geen gelegenheid om de nieuwe inwoners en hun nest te infecteren.  Water en zeep is niet nodig; gewoon leeghalen met bijvoorbeeld een verfkrabber en een grove borstel is voldoende.

Buiten het broedseizoen worden nestkasten vaak als slaapgelegenheid gebruikt.

——————————————————————————————–

camera in nestkast

Live vogels kijken vanuit uw luie stoel?

Vogels kijken is een fantastische hobby. Zelfs vanuit huis kunt u al een grote verscheidenheid aan vogels observeren, met of zonder kijker. Maar je blijft dan beperkt tot wat er zich laat zien in uw tuin of op het balkon. Het nestkastenteam van de Haagse Vogelbescherming heeft iets nieuws ontwikkeld waardoor u het vogelleven binnen in de nestkast kunt volgen.

De HVB heeft een nestkast uitgerust met een mini videocamera met infraroodverlichting. Dag en nacht kunt u live meeleven met uw vogels. U ziet hoe ze hun nest bouwen, hoe de jongen uitkomen en worden gevoerd. Kortom, u kunt meeleven met hun dagelijkse beslommeringen, als u zich ergert aan een reclameblok op de televisie,

De mini videocamera geeft overdag heldere opnames en gebruikt ‘s nachts de ingebouwde infraroodverlichting voor duidelijke beelden. Infrarood licht is niet zichtbaar voor het vogeloog dus hun natuurlijke activiteiten worden op geen enkele manier verstoord.

U kunt nu dag en nacht het leven in de nestkast in uw tuin of balkon live en levensgroot op uw computer- of televisiescherm volgen. De camera kan desgewenst in ieder type door de HVB geleverde nestkast worden ingebouwd. De camera is via een vaste kabel met uw pc of televisie verbonden. Een zwakstroomadapter (9 Volt) zorgt voor de stroomvoorziening; u hoeft dus geen batterijen te gebruiken.

Wat omvat het systeem?

We gaan in het voorbeeld uit van een koolmezenkast. De camera kan ook in andere nestkastenkasten worden geplaatst. Het prijsverschil is het verschil in de prijs van de koolmezenkast met de gewenste kast. U krijgt:

 • een complete koolmezennestkast met ophanging;
 • een mini camera met ingebouwde infraroodverlichting;
 • een buitenkabel van 10 meter – meer lengte nodig, s.v.p. dat even opgeven bij de bestelling;
 • een montagedoosje waarin u de kabel vastschroeft;
 • een 9 Volts universeel adapter met 75 cm snoer;
 • een videokabel van 2 meter; liever 5 of 10 meter – geef dit aan op uw bestelling;
 • een koppelstukje voor de aansluiting van de videokabel op uw televisie;
 • een SCART-adapter;
 • een handleiding.

Optioneel:

 • een USB 2.0 video-grabber waarmee u de beelden op uw computer of laptop kunt weergeven ( € 17,50 );
 • een buitenkabel op maat, langer dan 10 meter (€ 1,– per extra meter boven 20 meter);
 • een extra videokabel ( 2 meter: € 4,– , 5 meter: € 6,– , 10 meter: € 10,–).

Wat kost het?

Leden betalen € 109,95 voor het basispakket. Bent u geen lid van de Haagse Vogelbescherming, dan is de prijs € 127,50.

Wilt u de beelden ook op uw computer of laptop bekijken, dan kost het systeem € 127,50. Niet-leden betalen € 145,–.

De HVB is een non-profit organisatie. Het nestkastenteam krijgt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De kosten zitten hem in de aanschaf van de onderdelen en de nestkasten. Mocht er enige ‘winst’ worden gemaakt, dan komt die in zijn geheel ten goede aan de Vereniging Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o., kortweg de Haagse Vogelbescherming.

Bestellen

U kunt uw cameranestkast bestellen via info@haagsevogels.nl. U ontvangt dan een bevestiging en een verzoek de nestkast vooruit te betalen op bankrekening NL77 RABO 0158 0872 32 ten name van Haagse Vogelbescherming onder vermelding van het type nestkast en de kabellengte. Leden van de HVB krijgen hun korting als ze bij hun bestelling hun naam en adres vermelden. U krijgt bericht wanneer u uw bestelling kunt ophalen bij onze vogelopvang De Wulp aan de Heliotrooplaan. Voor vragen en een maatwerk prijsopgave kunt u altijd terecht op info@haagsevogels.nl.

Wij vragen u zoveel mogelijk om onze producten af te halen bij vogelopvang De Wulp. De meeste van onze producten zijn niet geschikt om per kost/koerier te worden verstuurd. Soms is – in overleg –  levering buiten ons werkgebied mogelijk. Voor vragen en een maatwerk prijsopgave kunt u altijd terecht op info@haagsevogels.nl.

vogels die aandacht verdienen

Een aantal vogelsoorten verdient uw extra aandacht. Daarom heeft onze stadsvogeldeskundige de documenten “Stadsvogels en nestplaatsen 1 en 2” geschreven waarin wordt uitgelegd waarom het minder goed gaat met sommige vogels en wat u daar aan kunt doen.

huismus en ringmus

 1. “Stadsvogels en nestplaatsen 1 – de huismus
 2. “Stadsvogels en nestplaatsen 2 – de huismus en de gierzwaluw
 3.  “Zin en onzin van mussenstraten” – Wat zijn de meest succesvolle nestkasten voor huis- en ringmussen ?

spreeuwen

Algemeen is hij zeker nog wel, maar de aantallen zijn dramatisch afgenomen. De meest belangrijke oorzaak is het afnemende voedselaanbod door de intensievere landbouw. Spreeuwen zijn meer gebaat bij bloeiende kruidenrijke graslanden die regelmatig worden begraasd.

Deze koloniebroeders verorberen ook in de stadse omgeving een grote hoeveelheid emelten en rupsen. Hiermee zorgen ze voor een betere grasmat in uw tuin, maar ook op sport- en golfterreinen.

boomkruiper en boomklever

De Haagse regio kent een grote populatie verwilderde halsbandparkieten. In gebieden met veel halsbandparkieten worden minder boomkruipers, boomklevers en grote bonte spechten waargenomen. In de concurrentie om (natuurlijke) nestholtes verliezen deze soorten het tegenover de relatief opportunistische halsbandparkiet. Daarnaast kent deze regio relatief weinig natuurlijk bos met grote en dode bomen. Met het ophangen van extra nestkasten voor  boomkruipers en boomklevers – die te klein zijn voor halsbandparkieten – wordt een zinvolle compensatie gerealiseerd.

merel

Het Dutch Wildlife Health Center en het Erasmus MC bevestigen dat merels al enkele jaren achtereen worden getroffen door de ‘merelgriep’ veroorzaakt door het usutu-virus.

gierzwaluw

De gierzwaluw is in Nederland een algemeen voorkomende broedvogel met een duidelijke voorkeur voor oude stadswijken. De gierzwaluw is een koloniebroeder wanneer er voldoende aanbod van nestgelegenheid is. Ze hebben hun nest in gebouwen, onder de dakgoot, achter een regenpijp, dakkapel, dakpan of in een gat in de muur. 

Voor hun nestgelegenheid zijn gierzwaluwen dus afhankelijk van de beschikbaarheid van gebouwen met geschikte holtes. De mogelijkheden zijn in de laatste decennia sterk afgenomen door sloop en renovatie van oude stadswijken en door betere isolatie.

Speciaal voor gierzwaluwen ontworpen nestkasten, dakpannen en gevelstenen kunnen hier soelaas bieden.