Cursus Vogelwachter

Afhankelijk van de belangstelling organiseert de commissie veldwerk van tijd tot tijd een gratis cursus vogelwachter.

De cursus is bedoeld voor actieve leden die bij voorkeur al over enige vogelkennis beschikken en opgeleid willen worden tot vogelwachter.

Er wordt tijdens deze cursus ondermeer aandacht besteed aan het onderscheiden van verschillende vogelgeluiden en het gebruik van een door Sovon (www.sovon.nl) ontwikkelde telmethode. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om als vogelwachter te kunnen worden ingezet voor het doen van broedvogelinventarisaties in een van de groengebieden in Den Haag en omgeving.

De cursus omvat ook het onderdeel “groenbeheer en nestgelegenheid”. Dit onderdeel is bedoeld om je kennis te laten maken met het specifieke beheer van een vogelrustgebied. Ook leer je hoe je als vogelwachter moet handelen in het veld als je te maken krijgt met overtredingen van de milieuregels. 

Om hiermee praktijkervaring op te doen wordt van je verwacht dat je als vogelwachter minimaal een keer per jaar deelneemt aan één van de vogelwachterswerkdagen die in het winterhalfjaar plaatsvinden.