Inventarisatie

Ook dit werk in het veld wordt uitgevoerd door onze vogelwachters. Zij inventariseren jaarlijks diverse groengebieden in Den Haag en omgeving en leveren hiermee een belangrijke bijdrage in het vastleggen van de actuele verspreiding en verandering van de locale broedvogels.

Inventariseren betekent vroeg uit de veren, want de meeste vogels zingen voor of rond zonsopgang en in het late voorjaar zijn de nachten erg kort. De vogelwachters tellen ieder jaar een (vast) gebied, waardoor de ontwikkeling van de broedvogelstand in dat gebied goed in de gaten kan worden gehouden. Met deze lokale informatie kunnen we terreineigenaren en overheden tijdig adviseren bij eventueel te nemen maatregelen die leiden tot verbetering van de vogelstand. Ook kan hiermee voorkomen worden dat door bepaalde ingrepen de Wet natuurbescherming wordt overtreden.

De inventarisatie vindt plaats door middel van een door Sovon Vogelonderzoek Nederland ontwikkelde telmethode. Deze methode die tijdens de vogelwachters cursus wordt behandeld, levert ons de wetenschappelijk verantwoorde gegevens die ieder jaar worden verwerkt in ons eigen inventarisatierapport. Om ook de landelijke statistiek van dienst te zijn worden onze telgegevens eveneens aan de SOVON doorgegeven.

 

Inventarisatierapporten

INVENTARISATIE 2023*

INVENTARISATIE 2020     INVENTARISATIE 2021     INVENTARISATIE 2022

INVENTARISATIE 2017     INVENTARISATIE 2018     INVENTARISATIE 2019

INVENTARISATIE 2014     INVENTARISATIE 2015     INVENTARISATIE 2016

INVENTARISATIE 2011     INVENTARISATIE 2012     INVENTARISATIE 2013

INVENTARISATIE 2008     INVENTARISATIE 2009     INVENTARISATIE 2010

 

MUS-rapportages (Meetnet Urbane Soorten)

MUS-rapport 2023

MUS-rapport 2022

MUS-rapport 2018   MUS-rapport 2019   MUS-rapport 2020   MUS-rapport 2021

MUS-rapport 2014   MUS-rapport 2015   MUS-rapport 2016   MUS-rapport 2017

MUS-rapport 2010   MUS-rapport 2011   MUS-rapport 2012   MUS-rapport 2013

Rapportage 10 jaar MUS in de Haagse Regio 2010 – 2019