Bulletin voor leden

  • relevante informatie

Geen natuur zonder vogels   2017

84 vogels op een rij   2018

privacyverklaring per 25 mei 2018

ledenwerfkaart   2019

nestkastenfolder   2020

jubileumboek 1925 – 2020

folder vogelopvang   2021

kalender 2022 voor vrijwilligers

boekenlegger 2022

algemene ledenvergadering 

 ……………………………………………
 

Boomkruiper

voor reserveringen kunt u contact opnemen met de webmaster.

6 keer per jaar      cie. Veldwerk

iedere woensdagavond         cie. AWN        (evt. uitzondering – zie verder)

planning:

donderdagavond              gecanceld                 cie. veldwerk

woensdagavond               30 maart 2022         bestuur HVB

woensdagavond             

  • relevante informatie

Geen natuur zonder vogels   2017

84 vogels op een rij   2018

privacyverklaring per 25 mei 2018

ledenwerfkaart   2019

nestkastenfolder   2020

jubileumboek 1925 – 2020

folder vogelopvang   2021

kalender 2022 voor vrijwilligers

boekenlegger 2022

algemene ledenvergadering 

 ……………………………………………
 

Boomkruiper

voor reserveringen kunt u contact opnemen met de webmaster.

6 keer per jaar      cie. Veldwerk

iedere woensdagavond         cie. AWN        (evt. uitzondering – zie verder)

planning:

donderdagavond              gecanceld                 cie. veldwerk

woensdagavond               30 maart 2022         bestuur HVB

woensdagavond              gecanceld                 bestuur HVB