Schenken aan de vereniging

Voor het vele werk dat door onze vereniging wordt verricht, is uiteraard geld nodig. Vogelopvang De Wulp (voorheen: vogelasiel) is een onderdeel van de Haagse Vogelbescherming. U kunt de Haagse Vogelbescherming extra financieel ondersteunen door naast het betalen van de jaarlijkse contributie een extra bedrag te schenken. Deze gift is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, indien deze een bedrag van € 60,00 en 1% van uw (positief) verzamelinkomen per jaar te boven gaat. U kunt dan het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekken.

De drempel van 1% geldt in het geheel niet indien u zich voor minimaal vijf jaar verbindt om bij akte (overeenkomst) een bepaald bedrag aan de Haagse Vogelbescherming te schenken (periodieke gift). In dat geval is het volledige door u te schenken bedrag aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, hetgeen voor u een fiscaal voordeel kan opleveren tot maximaal ongeveer 50%. Dat is nu voor onze vereniging helemaal voordelig, aangezien met ingang van 1 januari 2006 de Haagse Vogelbescherming is vrijgesteld van schenkingsrecht!

Twee grote voordelen van periodieke giften:

  1. Het bedrag dat u schenkt “kost” u minder. U kunt echter ook besluiten het fiscale voordeel aan de vereniging extra te schenken. Hierdoor kunnen wij onze inkomsten aanzienlijk verhogen zonder dat het u netto iets behoeft te kosten.
  2. Onze vereniging weet de komende vijf jaar op welke inkomsten zij minimaal kan rekenen. Dit is plezierig voor de financiële planning en er gaat niets van uw geld naar de belasting, maar komt volledig ten goede aan de activiteiten van de Haagse Vogelbescherming.

Mocht u op grond van het vorenstaande vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Rob de Jong, r.h.i.jong@ziggo.nl of (070 352 29 40).

Met ingang van de nieuwe wetgeving is de tussenkomst van een notaris niet meer noodzakelijk.

IBAN NL 12 INGB 0003 5861 85

zie verder contactgegevens.