Vereniging

De Vereniging Haagse Vogelbescherming bestaat al meer dan 95  jaar. Waren het bij de oprichting in 1925 slechts enkele ‘zonderlingen’ die het veld introkken, nu zijn er ruim 1000 leden. Daaronder zijn meer dan 100 enthousiaste tellers die volgens wetenschappelijke methoden bijna alle groengebieden van Den Haag en omstreken inventariseren.

Den Haag werd al in het begin van de 20e eeuw een van de rijkste vogeloorden van ons land genoemd. Dichtbegroeide binnenduingebieden, grote stadsparken en oude landgoederen, die op veel plaatsen als groene oases zelfs midden in de stad liggen, zorgen voor een rijke en gevarieerde vogelstand met soms zeldzame soorten. Bovendien ligt de stad midden in een van de belangrijkste Europese trekroutes langs de kust, zodat er ook aan doortrekkers en dwaalgasten geen gebrek is.

Al die vogels en hun leefgebieden worden waar mogelijk door ons beschermd. Een groot aantal leden heeft onze gratis vogelwachtercursus gevolgd. Zij inventariseren de groengebieden of zijn werkzaam als beheerder in een van de vogelrustgebieden. De vogelwachters melden elke rustverstoring aan een van de leden van onze Milieu Adviescommissie .

Onze vogelopvang De Wulp is voor vele Hagenaars de meest bekende activiteit van de Haagse Vogelbescherming. Hier ontfermen zich circa 60 vrijwilligers 7 dagen per week over in het wild levende vogels die in de problemen zijn geraakt.

Met het geïllustreerde tijdschrift De Wulp informeren wij de leden van onze vereniging ieder kwartaal over actualiteiten, bijzondere waarnemingen, excursies, lezingen, etc.

De statuten van onze Vereniging kunt u hier inzien.

Alsmede ons huishoudelijke reglement.