De Haagse Vogelbescherming bijna 100 jaar actief

English summary +/+ resumen en Español

De Haagse Vogelbescherming (HVB) stelt zich tot doel de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden in Den Haag, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp.
De vereniging is in 1925 opgericht en heeft een vogelopvang en beheert vogelrustgebieden.

Contact informatieinfo@haagsevogels.nl
Informatie over vogels: cursussen, lezingen e.d.
Verkoop nestkasten: veldwerk / nestkasten

                   U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid!

*******************************************************

De Haagse Vogelbescherming besteedt dit jaar extra aandacht aan het “Jaar van de MEREL” in kwartaalblad De Wulp.

Op de website www.jaarvandemerel.nl  staat veel meer informatie over deze vogel, met name in de rubrieken “Verder naar” en “Publicaties”.

Speciale aandacht verdient de publicatie Merels en predatie  waarin uitvoerig wordt ingegaan op het feit dat de ekster niet de grote boosdoener is bij de achteruitgang van de merel.

*******************************************************

Wij zijn erkentelijk …

Faunatrapjes om watervogels uit het water te laten komen.

nieuw: Folders en pamfletten

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Na de coronapandemie zijn wij weer begonnen met het hervatten van onze activiteiten.
Op deze website wordt bekend gemaakt of een activiteit beperkt of helemaal niet door gaat.
Wij hopen dat het annuleren van activiteiten dit jaar niet zal plaatsvinden; helaas geen 100% garantie!