interne en externe excursies

interne excursies:

Andere excursies worden onder andere hier bekendgemaakt.

externe excursies:

Excursies CEL:

Mededelingen Commissie Excursies en Lezingen (CEL)

OPROEP voor een enthousiaste gids voor het begeleiden van excursies van de HVB. Voor zowel binnen als buiten de regio Den Haag. Verwachte tijdsbesteding is ongeveer 3 á 4 excursies per jaar.

Excursieprogramma CEL

Zondag 3 december 2023

De Banken/strand bij ’s-Gravenzande en Hoek van Holland

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

Bij de Banken worden regelmatig bijzondere waarnemingen gedaan. Wij wandelen deze ochtend naar de grote plas. Ook gaan wij het strand op. Daarna rijden wij naar Hoek van Holland om ter plaatse op zoek te gaan naar wintergasten.

Leiding: Muriel Kommer( 06 5153 9821)

Tijdstip vertrek: 08:30 uur

Vertrekpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg

Opgave: deelname vooraf opgeven via hvbexcursie@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

********

Zaterdag 16 december 2023

Stellendam e.o en Brouwersdam

Dagexcursie met eigen vervoer

We beginnen de excursie op de strekdam van de Buitenhaven van Stellendam. Een goede plek voor steltlopers en eenden. Bij het Havenhoofd richten we onze kijkers en scopen op de gorzen. In de middag bezoeken we de Brouwersdam, in deze tijd van het jaar de beste locatie voor duikers en zaagbekken.

Leiding: Ton Haase (06 1272 1879)

Tijdstip vertrek: 08:30 uur

Vertrekpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg

Opgave: deelname vooraf opgeven via hvbexcursie@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

********

Zaterdag 30 december 2023

Rondwandeling in het Katwijkse deel van Berkheide

Ochtendexcursie met eigen vervoer

We starten de wandeling bij de parkeerplaats van De Pan van Persijn, en lopen via het bosgebied naar de duinen. We nemen de route van de voormalige schietbaan, die binnenkort wordt gerenoveerd word door beheerder. We maken een stevige wandeling door het duingebied en hopen op kruisbekken en koperwieken. En zoeken naar enkele zeldzame planten.

Leiding: Maarten Souverijn (06 2007 5333)

Tijdstip vertrek: 08:30 uur

Vertrekpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg

Opgave: deelname vooraf opgeven via hvbexcursie@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

********

Zaterdag 20 januari 2024

Vogelboulevard Hellegat-Ventjager e.o

Dagexcursie met eigen vervoer

Tussen Krammer-Volkerak en Haringvliet ligt de Vogelboulevard Hellegat-Ventjager.

Er worden regelmatig zeearenden waargenomen. Maar ook verschillende watervogels. We lopen ook naar vogelhut de Zwartkopmeeuw. Als er tijd voor is kijken we nog even bij Oude Tonge over het Krammer-Volkerak voor hopelijk diverse zaagbekken en de brilduiker.

Leiding: Rob Noort (06 1077 5319)

Tijdstip vertrek: 08:30 uur

Vertrekpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg

Opgave: deelname vooraf opgeven via hvbexcursie@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

********

Zondag 3 februari 2024

Reeuwijkse plassen

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer

We gaan wandelen rond de “Surfplas” en zullen naar alle waarschijnlijkheid veel watervogels zien. Boven de polder cirkelt vaak wel een buizerd. In de natuurvriendelijke oevers verschuilen zich waarschijnlijk ook wel de nodige steltlopers. Na afloop kunnen we nog een kopje koffie drinken (op eigen kosten).
Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778)
Tijdstip vertrek: 08:30 uur
Vertrekpunt: parkeerplaats Station Mariahoeve, kant Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl
Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

********

Zaterdag 17 februari 2024
Zoetermeer Buytenpark

Ochtendexcursie met eigen vervoer

Vlak naast de inmiddels razend populaire Driemanspolder het Zoetermeerse Buytenpark. Zo op het einde van de winter is het een prima tijd om de al vroeg in het jaar zingende vogels te leren herkennen. Maar dat is niet het enige dat het Buytenpark te bieden heeft. Op de overgang naar het weidegebied is ook een plas-dras gedeelte. Afhankelijk van het weer gaan we in het open gebied op zoek naar overwinterende watervogels en vroeg arriverende weidevogels of we gaan verder het park in op zoek naar de vroege voorjaarszangers. En er komt altijd wel een buizerd of wat anders leuks overvliegen.
Leiding: Michèl Gieskens (06 2322 7541)
Tijdstip vertrek: 8:30 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl
Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

********

Zaterdag 2 maart 2024
Lentevreugd (Wassenaar)

Ochtendexcursie met eigen vervoer
Lentevreugd bij Wassenaar is een voormalig stuk bollenland in de binnenduinrand dat is omgevormd in bijna 100 ha prachtige natuur. Met een stromende beek, kwelgrasland, sloten en poelen. In het voorjaar kun je veel doortrekkers aantreffen, van kleine vogels in de struiken tot hoog in de lucht. Wat we precies gaan zien blijft zoals altijd een verrassing, maar de kans op bijzonderheden is redelijk groot.
Leiding: Hugo Woudenberg en Maarten Souverijn (06 2007 5333)

Tijdstip vertrek: 8:30 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)
Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl
Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

********

Zondag 17 maart 2024

Landje van Geijsel en Waverhoek

Dagexcursie met eigen vervoer

Het is niet de eerste keer dat we het Landje van Geijsel bezoeken, beroemd vanwege de vele grutto’s, grote aantallen steltlopers en eenden. Aansluitend maken we een korte wandeling langs de rietkraag van de Ouderkerkerplas. In café De Vrije Handel in Ouderkerk aan de Amstel is er gelegenheid iets te eten of te drinken. Via de fraaie route langs

Polder Ronde Hoep rijden we naar Waverhoek. Hier maken we een wandeling van ca 2,5 km. De excursie eindigt bij het uitkijkpunt langs de Grote Wije.

Leiding: André Kommer (06 4115 3365) en Muriel Kommer (06 5153 9821)

Tijdstip vertrek: 08:30 uur

Vertrekpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

********

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

MEERIJDVERGOEDING: met ingang van 1 juni 2022 zijn de kosten voor meerijden gewijzigd van € 0,08 naar € 0,10 per kilometer. Zoals gebruikelijk af te rekenen met de chauffeur.

Wilt u het mobiele telefoonnummer van de gids s.v.p. alleen gebruiken voor dringende zaken op de excursie dag zelf?

Contact

U bereikt de Commissie Excursies en Lezingen op 06 26 300 620 of via hvbexcursies@live.nl

Het mobiele telefoonnummer van de gids alleen gebruiken in geval van nood op de dag zelf.