interne en externe excursies

interne excursies:

Andere excursies worden onder andere hier bekendgemaakt.

externe excursies:

Excursies CEL:

Mededelingen Commissie Excursies en Lezingen (CEL)

OPROEP voor een enthousiaste gids voor het begeleiden van excursies van de HVB. Voor zowel binnen als buiten de regio Den Haag. Verwachte tijdsbesteding is ongeveer 3 á 4 excursies per jaar.

VOORAANKONDIGING meerdaagse reis. We willen graag weten of er voldoende belangstelling is voor een meerdaagse vogelreis van maandag 17 tot en met vrijdag 21 april 2023. Het plan is om de Ommelanden in Groningen te bezoeken. Graag uw belangstelling kenbaar maken vóór 1 juli 2022 bij het CEL-contactadres hvbexcursies@live.nl Bij voldoende belangstelling vindt u in de komende Wulp meer informatie.

MEERIJDVERGOEDING: met ingang van 1 juni 2022 zijn de kosten voor meerijden gewijzigd van € 0,08 naar € 0,10 per kilometer. Zoals gebruikelijk af te rekenen met de chauffeur.

Wilt u het mobiele telefoonnummer van de gids s.v.p. alleen gebruiken voor dringende zaken op de excursie dag zelf?

Excursieprogramma CEL juni, juli en augustus 2022

Zaterdag 11 juni  

Bentwoud (Zoetermeer)

Ochtendexcursie met eigen vervoer * (zie kader)
We gaan naar het Bentwoud, een natuurgebied ten oosten van Zoetermeer met jong bos, struiken en een half open landschap. Dat is een perfecte habitat voor veel zangvogels. Begin juni neemt de vogelzang al af maar we hebben nog wel kans op veel verschillende zangvogels, zoals de merel, zanglijster, kleine karekiet, fitis, zwartkop, bosrietzanger, blauwborst en hopelijk ook de sprinkhaanzanger, koekoek en de bruine kiekendief. We lopen over paden en misschien een stukje door nat en hoog gras. Houdt hier rekening mee in je kleding en schoeisel. Er is geen horeca. Het is altijd een verrassing wat we kunnen zien en horen, dus kom mee en laat je verrassen!
Leiding: Wouter de Quant
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km)

Zaterdag 25 juni

Lentevreugd Wassenaar

Ochtendexcursie met eigen vervoer * (zie kader)
Lentevreugd bij Wassenaar is een voormalig stuk bollengrond in de binnenduinrand dat is omgevormd in 100 ha prachtige natuur met een stromende beek, kwelgrasland, sloten en poelen. Het is al weer een paar jaar geleden dat we dit gebied hebben bezocht. Sindsdien is dit gebied deel gaan uitmaken van het Natura 2000 gebied Het Hollands Duin en heeft er een herinrichting plaats gevonden, waardoor een deel van het terrein beter toegankelijk is geworden. Andere delen kunnen afhankelijk van het weer, nog steeds erg nat zijn. Dan zijn waterdichte schoenen of laarzen raadzaam.
Leiding
: Michèl Gieskens (06 232 27 541)
Tijdstip: 8:30 uur
Verzamelpunt: Parkeerplaats ingang Lentevreugd, Katwijkseweg 19, 2242 PB Wassenaar
Opgave: Uw deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: Geen

Zaterdag 9 juli 

Groene Jonker  (Zevenhoven)

Dagexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

We maken deze ochtend een wandeling door het waterrijke natuurgebied bij de Nieuwkoopse Plassen.

We rekenen op watervogels die hier verblijven, zoals de stelkluut, geoorde fuut, blauwborst, porseleinhoen en foeragerende lepelaars. Na afloop drinken we koffie in Nieuwkoop.  

Leiding: Maarten Souverijn (06 200 75 333)

Tijdstip: 08:30 uur 

Verzamelpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km)

Zondag 17 juli

Driemanspolder (Zoetermeer)

Ochtendexcursie met eigen vervoer** (zie kader) 

Tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg is een heel nieuw natuurgebied aangelegd. De Nieuwe Driemanspolder, zoals de naam is, is speciaal aangelegd als waterberging en recreatiegebied. Het is een prachtig stuk natuur met veel waterpartijen. Er zijn veel vogels te vinden en er worden met regelmaat bijzondere soorten gezien. 
We gaan een wandeling maken langs de verschillende waterpartijen, met veel watervogels en een mooi stuk plasdras, waar we veel steltlopers gaan zien. Laat u verrassen door deze mooie polder.

Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778) 

Tijdstip: 08:30 uur 

Verzamelpunt: Parkeerplaats naast Camping De Drie Morgen, Leidschendamseweg 3, 2716 MA Zoetermeer 

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: Geen

Zaterdag 30 juli

Kwade Hoek en de Brouwersdam

Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader) 

We beginnen de vogelexcursie met het beklimmen van de dijk aan de haven van Stellendam. Van hier hebben we bij laagwater goed zicht op de zandplaten waar we verschillende steltlopers zullen waarnemen. Even verderop ligt natuurgebied De Kwade Hoek waar we een wandeling gaan maken in de duinen op zoek naar typische duinvogels. Langs de Brouwersdam richten we onze kijkers op de verschillende duikers, futen en zee-eenden.

Leiding: André Kommer en Muriel Kommer (06 411 53 365)

Tijdstip: 08:30 uur 

Verzamelpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km)

Zaterdag 13 augustus

Zouweboezem (Lexmond)

Dagexcursie met eigen vervoer** (zie kader)

Het gebied de Zouweboezem ligt tussen Ameide en Meerkerk en is in de 14e eeuw gegraven als boezemwater. Naast vochtige graslandjes vinden we hier rietmoerassen.

De purperreiger, waterral en zwarte stern zijn kenmerkende vogelsoorten van het gebied. We maken een flinke wandeling. Bij voldoende tijd nemen we een kijkje langs de Lek.

Leiding: Maarten Souverijn (06 200 75 333)

Tijdstip: 08:30 uur 

Verzamelpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km)

informatie en voorwaarden  (kader)

Coronaprotocol: Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid. 

Het mobiele telefoonnummer van de gids alleen gebruiken in geval van nood op de dag zelf.

Meer informatie?
Voor informatie over de zwaarte van de wandelingen en de voorwaarden zie:

Contact

U bereikt de Commissie Excursies en Lezingen op 06 26 300 620 of via hvbexcursies@live.nl

Het mobiele telefoonnummer van de gids alleen gebruiken in geval van nood op de dag zelf.