interne en externe excursies

interne excursies:

Andere excursies worden onder andere hier bekendgemaakt.

externe excursies:

Excursies CEL:

Mededelingen Commissie Excursies en Lezingen (CEL)

OPROEP voor een enthousiaste gids voor het begeleiden van excursies van de HVB. Voor zowel binnen als buiten de regio Den Haag. Verwachte tijdsbesteding is ongeveer 3 á 4 excursies per jaar.

Zaterdag 16 september 2023 Vogeltrek op telpost Puinhoop bij Katwijk

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** (zie kader)

Zowel de zeetrek als de landtrek is vanaf deze locatie goed zichtbaar. Ook de reguliere doortrekkers zullen aanwezig zijn. Daarna maken we een wandeling door de duinen.

Leiding: Maarten Souverijn (06 200 75 333)

Tijdstip vertrek: 08.30 uur

Vertrekpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon 0,10 per km, alleen contant)

Excursieprogramma CEL

Zaterdag 30 september         Bleiswijkse Zoom

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer ** 

De Bleiswijkse Zoom in een onderdeel van de Rottemeren. Dit is een prachtig wandelgebied rond een plas en langs de Rotte. We kunnen verschillende vogels tegen gaan komen, aangezien de vogeltrek dan is begonnen.

Leiding: Marcel van Rooijen (06 2951 6778) 

Tijdstip vertrek: 08.30 uur 

Vertrekpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde) 

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: Vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant) 

Zaterdag 14 oktober             Schouwen-Duiveland 

Dagexcursie met eigen vervoer**

Op weg naar Schouwen-Duiveland stoppen we bij Stellendam voor een blik over de Kwade Hoek met volop steltlopers. Op Schouwen bezoeken we de Plompe Toren, de Prunje Polder en De Flauwers and Wevers Inlagen ofwel DE Vogelboulevard van Zeeland.

Leiding: Rob Noort (06 1077 5319) 

Tijdstip vertrek: 08:30 uur 

Vertrekpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Appelgaarde in Voorburg

Opgave: deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

Zaterdag 21 oktober 2023    Ringstation Meijendel

Ochtendexcursie *

Met maximaal 15 deelnemers bezoeken we deze ochtend het Vogelringstation Meijendel.

Het is een unieke gelegenheid om van nabij de werkzaamheden van de ringers te kunnen

meemaken. Let op: bij regen of slecht weer wordt er niet geringd en gaat deze excursie

niet door.

Leiding: Rinse van der Vliet en André Kommer (06 4115 3365)

Tijdstip vertrek: 09.00 uur

Vertrekpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: Deelname vooraf opgeven viahvbexcursies@live.nl

Kosten: € 2,00 contant per deelnemer ter bekostiging van de materialen van het ringwerk.  

Plus vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

Zaterdag 28 oktober             Lopikerwaard: Willeskop

Lange ochtendexcursie met eigen vervoer **

Voormalig boerenland, thans open polderland met moeras, water en ruigte. Wat is er te zien? Eenden, ganzen, kiekendieven, zwanen, reigerachtigen, steltlopers en kleine zangvogels. We wandelen over de houtkades. In het gebied vinden we een uitkijkpunt en uitkijktoren. Mogelijk na afloop nog ergens een koffiestop.

Leiding: Ton Haase (06 1272 1879).

Tijdstip vertrek: 8.30 uur.

Vertrekpunt: Parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

Zaterdag 4 november            Zandmotor (bij Kijkduin)

Ochtendexcursie met eigen vervoer **

De Zandmotor is een dynamische strandvlakte tussen Kijkduin en Ter Heijde. Begin november hebben we kans op strandlopers, plevieren en diverse soorten meeuwen en andere wintergasten. Ook worden er regelmatig bijzonderheden gespot, dus wie weet hebben we geluk.

Leiding: Wouter de Quant (contactpersoon Muriel Kommer (06 5153 9821)

Tijdstip vertrek: 08:50 uur

Vertrekpunt: Keerlus op de Machiel Vrijenhoeklaan en Wijndaelerduin  
Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: geen

Zaterdag 18 november          Kennemerduinen (Overveen)

Ochtendexcursie met eigen vervoer ***

Wandeling door de duinen van drinkwaterbedrijf PWN, deze keer op zoek naar de wisenten in dit gebied. We starten bij het bezoekerscentrum ‘De Kennemerduinen’,  Zeeweg 12, 2051 EC Overveen. Vanaf daar leidt een gemarkeerde wandelroute naar het punt waar je de wisenten kunt observeren. Ook zullen we gebruik maken van het net weer geopende Wisentenpad. Deze route bestaat deels uit mul zand. De regels zijn: houdt afstand van de wisenten en geef ze geen eten. Uiteraard is er ook aandacht voor de naar het zuiden trekkende vogels.

Leiding:  Maarten Souverijn en Henk Wardenaar (06-20075333)

Tijdstip vertrek:  08.30 uur

Vertrekpunt: parkeerplaats station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde)

Opgave: Deelname vooraf opgeven via hvbexcursies@live.nl

Kosten: vervoer (bij carpoolen per persoon € 0,10 per km, alleen contant)

MEERIJDVERGOEDING: met ingang van 1 juni 2022 zijn de kosten voor meerijden gewijzigd van € 0,08 naar € 0,10 per kilometer. Zoals gebruikelijk af te rekenen met de chauffeur.

Wilt u het mobiele telefoonnummer van de gids s.v.p. alleen gebruiken voor dringende zaken op de excursie dag zelf?

Contact

U bereikt de Commissie Excursies en Lezingen op 06 26 300 620 of via hvbexcursies@live.nl

Het mobiele telefoonnummer van de gids alleen gebruiken in geval van nood op de dag zelf.