Vogelrustgebieden

De Haagse Vogelbescherming beheert momenteel 11 vogelrustgebieden, gelegen in de groengebieden van Den Haag en omstreken. Waar elders in deze stedelijke omgeving menselijke activiteit voortdurend verstoring oplevert, bieden deze gebieden optimale leefomstandigheden voor vogels, zodat zij met recht broedkamers voor de regio genoemd kunnen worden. Deze gebieden zijn dan ook niet toegankelijk voor het publiek. Zowel hekken als watergangen zorgen er voor dat honden en katten buiten blijven.

De vogelrustgebieden zijn speciaal ingericht en beplant om zoveel mogelijk vogelsoorten broedgelegenheid en voedsel te bieden. In het broedseizoen worden de vogels nauwgezet geteld door de beheerder. Deze is dan de enige die het rustgebied in mag.

Gemeente Den Haag: Meer rust voor de vogels – zo doen we dat!

Deze gebieden zijn bekend onder de volgende namen:

vogelrustgebied

locatie grootte sinds

Gravin van Bylandt

Landgoed Clingendael 0,8 ha 1973

Henk van Dongen

Landgoed Oosterbeek 0,7 ha 1971

Eendenkooi

Zuiderpark 2,0 ha 1968

André van der Laantuin

Wijndaelerweg 0,75 ha 1975

Het Litoraal

Landgoed Reigersbergen 0,31 ha 2016

Marlot

Landgoed Marlot 0,3 ha 1960

Eilandjes Meer en Bos

Landgoed Meer en Bos 1,5 ha 1949/1973

Ockenburgh

Landgoed Ockenburgh 3,5 ha 1963

Overvoorde

Rijswijk 0,5 ha 1975

Dr. Abraham Schierbeektuin

Laan van Poot 0,75 ha 1927

Vredenoord

Rijswijk 2,4 ha 1971

In het najaar mag je wel een kijkje komen nemen op de dag dat er een rondleiding in één van deze gebieden georganiseerd is. Deze excursie wordt aangekondigd in verenigingsblad De Wulp en op de website.

Het specifieke beheer van een vogelrustgebied berust bij de vogelwachter die door de commissie aangesteld is als beheerder. Voor groot of achterstallig onderhoud worden er jaarlijks vogelwachterswerkdagen georganiseerd. De werkzaamheden, zoals planten, snoeien, zagen, en nestkasten schoonmaken, vinden plaats in de wintermaanden. Het snoeihout wordt ter plaatse verwerkt in houtrillen en houtstapels. Deze voorzieningen van gebiedseigen materiaal zorgen voor extra voedsel en nestgelegenheid. Vogels profiteren van deze schuilplekken gedurende de winter en vroeg in het voorjaar als de bomen en struiken nog geen blad hebben. Ook kleine zoogdieren en amfibieën houden er hun winterslaap.

Een kans om je actief in te zetten!

Genoemde werkzaamheden in de open lucht blijken niet alleen goed te zijn voor de vogels en andere organismen, maar zeker ook voor de mensen die ze uitvoeren. Gaandeweg ontdek je van alles; je zintuigen worden geschoold, want je zit er met je neus bovenop. Bovendien kan het prettig zijn je enthousiasme daarover te delen. Kortom, als vogelwachter doe je een optimale natuurervaring op die voldoening schenkt.

Denk vooral niet dat je te weinig kennis hebt om je bij hen aan te sluiten! Onze vogelwachters vormen een open en pluriforme groep, waarbij de fascinatie voor vogels aanstekelijk werkt. Je leert al doende. Heb je belangstelling? Geef je op voor zo’n vogelwachterswerkdag en bel de coördinator van veldwerk 06 19 77 88 93.

Uitnodiging voor een bezoek aan de Eendenkooi  Zuiderpark Den Haag.

Buiten het broedseizoen bent u welkom om de eendenkooi te bezoeken.

Op zondagen in februari en september geeft de beheerder een rondleiding in deze zeer oude kooi. Hij vertelt u over de bestaansgeschiedenis en de werking van een eendenkooi en laat u kennis maken met het rijke vogelleven aldaar.

De eerste zondag (3) in september 2023 [data kunnen veranderen]
De vierde zondag (24) in september 2023

De eerste zondag (3) in februari 2024
De derde zondag (18) in februari 2024

  • aanvang:     10:00 uur;
  • duur circa:  1 ¾ uur;
  • honden niet toegestaan;
  • de toegang is gratis;
  • gaarne tijdig telefonisch aanmelden via 06 – 474 601 59 dagelijks tussen 19.00 en 21.00 uur.

Tot ziens in “mijn kooi”

uw gids: Ruud van der Waard