Vogelopvang De Wulp

De vogelopvang “De Wulp” (vogelasiel) is voor vele Hagenaars onze meest bekende activiteit. U vindt de opvang aan de Heliotrooplaan 15, in het  landgoed Meer en Bos. Het telefoonnummer is 070 323 15 68. Wij zijn dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Van 15 april t/m 31 augustus zijn wij ook ’s avonds geopend van 19.00 tot 21.00 uur.

Open dag
6 oktober a.s. is er weer een open middag van 13.00 tot 16.00 uur. Er zijn dan rondleidingen en er wordt u van alles verteld over de op dat moment aanwezige vogels.

De vogelopvang verzorgt alleen in het wild levende vogels die door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen. Dit kan van alles zijn: denk aan het verkeer, katten en honden, visdraad en haak, ramen, vergif en mishandeling. Omdat de opvang tevens een kustopvang is, krijgen wij ieder jaar opnieuw tientallen olieslachtoffers.

Jaarlijks worden er ruim 10.000 vogels opgevangen waarvoor drie professionele vogelverzorgers en zo’n 60 vrijwilligers bij toerbeurt worden ingezet. Zij verzorgen alle vogels, van het kleine winterkoninkje tot de imposante knobbelzwaan. Ook gevonden vleermuizen, eekhoorns en andere in het wild levende dieren kunnen bij ons (tijdelijk) terecht.

Buiten de openingstijden van de Stichting Egelopvang Den Haag e.o. vangt de opvang ook de egels op.

De vogelopvang is financieel afhankelijk van donaties en giften. U kunt donateur worden door een bedrag over te maken op IBAN: NL83 INGB 0005 0926 75  t.n.v. Vogelasiel De Wulp. Het komt de vogels allemaal ten goede.

De vogelopvang De Wulp heeft een beschikking gekregen van de Provincie Zuid-Holland betreffende een ontheffing genoemd in de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017  is ingegaan, onder nummer 00485266. Bovendien is de opvang aangesloten bij SON-Respons.

CONTACTGEGEVENS
info@vogelopvangdewulp.nl
Heliotrooplaan 15, 2555 MA ‘s-Gravenhage
telefoon: 070 323 1568 (zeven dagen per week)

INFO
www.vogelopvangdewulp.nl
www.instagram.com/dewulp
facebook.com/vogelopvangdewulp/

De Wulp is het beeldmerk van de bijna 100-jarige Haagse Vogelbescherming. In 1970 gaf de vereniging het eerste nummer van De Wulp uit, het tijdschrift dat later werd uitgebouwd tot het visitekaartje van de vereniging. Al snel verscheen de wulp ook op ons briefpapier als logo en nog later kreeg de vogelopvang in Meer en Bos ook die naam.

Wie op de naam De Wulp is gekomen, kunnen wij helaas niet meer achterhalen. Het is een vogel die opvalt door zijn grootte en zijn jubelend geluid in het voorjaar. Het was in die tijd (95 jaar geleden) ook nog een heel algemene ­ en wellicht zelfs de meest opvallende ­ soort in de duinen. Nu is hij in de duinen als broedvogel verdwenen. Overigens zijn of waren er acht soorten wulpen.