Algemene ledenvergadering (alv)

Dit formulier is uitsluitend bestemd voor leden van de HVB die willen stemmen voor zaken die de alv betreffen, omdat in verband met de coronacrisis een gewone alv geen doorgang kan vinden. Deze mogelijkheid wordt u tot 15 maart 2022 geboden.

Op het formulier zijn invulvelden, maar ook keuzemogelijkheden; als u uw keuze wilt toelichten, dan kunt u dat doen in de rubriek Opmerkingen onderin op het formulier. Vragen zijn te allen tijde per e-mail mogelijk via info@haagsevogels.nl

VERKLARING van de kascommissie van de Haagse Vogelbescherming

De Kascommissie heeft op 24 februari j.l. de financiële administratie, de resultatenrekening
en de balans van de Haagse Vogelbescherming over het boekjaar 2021 steekproefsgewijs
gecontroleerd en in orde bevonden. We danken de penningmeester voor de overzichtelijke
administratie en zijn duidelijke beantwoording van al onze vragen.


De commissie stelt de vergadering voor de jaarrekening over 2021 goed te keuren, en het
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beheer.


’s Gravenhage, 25 februari 2022
De kascommissie,

(was getekend) Machgiel Leenman en Peter Huisman

Keuzeformulier ALV