Informatie en voorwaarden

Contact: Telefoon: 06 26 300 620, e-mail: hvbexcursies@live.nl

Het mobiele telefoonnummer van de gids alleen gebruiken in geval van nood op de dag zelf.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij NS station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde), tenzij anders is vermeld.

Opgave: Voor alle excursies dient u zich vooraf op te geven bij de contactpersoon van de CEL (tenzij anders genoemd). Deelname is naar volgorde van opgave. Mocht u na opgave onverhoopt verhinderd zijn, dan vernemen wij dit graag uiterlijk 48 uur voor de excursie zodat de vrijgekomen ruimte kan worden ingevuld.

Vervoer: Voor dagexcursies met eigen vervoer aangeven of u zelf met uw auto kunt rijden en hoeveel deelnemers u kunt meenemen; of dat u met een deelnemer wilt meerijden. Kosten voor meerijden is € 0,10 per kilometer, af te rekenen met de chauffeur. Om het milieu te sparen, rijden wij met zo weinig mogelijk auto’s.

Rekeningnummer: Voor excursies waaraan kosten zijn verbonden die moeten worden overgemaakt, dient u het aangegeven bedrag te storten op IBAN NL75 INGB 0002 7184 86 van Haagse Vogelbescherming, afdeling excursies. Annuleringen schriftelijk of telefonisch.

Regels en reglement: Met het verschijnen van de nieuwe agenda, vervalt automatisch de vorige. Deelname geschiedt op basis van het Reglement Deelname Excursies/Reizen (augustus 2011). Dit reglement kunt u opvragen.

Jongeren: Op alle excursies zijn ook jongeren welkom!

Zwaarte excursies:
*          lichte wandeling, geen conditie vereist
**        flinke wandeling, enige conditie vereist
***      lange wandeling of meerdere wandelingen, conditie vereist
****    zware wandeling(en) in moeilijk/ruig terrein

Terugkomsttijden:
ochtend:          tussen 12.30 en 13.00 uur
lange ochtend:  tussen 14.00 en 14.30 uur
dag:                tussen 17.30 en 18.00 uur

Eten en drinken: Neem wat te eten en drinken mee voor onderweg, daar er niet altijd een uitspanning kan worden bezocht. N.B. verzoek in de auto’s niet te eten en/of drinken.

Kleding: Aangeraden wordt waterdicht schoeisel en regenkleding mee te nemen. In de winter warme kleding en handschoenen. In de zomer ademende kleding in lagen met voldoende bedekking tegen felle zon en evt. insecten. Bij voorkeur niet te felle kleuren.

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat leden, die zich hebben aangemeld voor een excursie, afzeggen. Dit leidt in toenemende mate tot problemen.
Er is tevoren veel moeite gedaan om chauffeurs te vinden, die vervolgens bij vertrek van de excursie overbodig blijken te zijn, vanwege afzeggingen. De organisatie zou het bijzonder op prijs stellen wanneer er 48 uur voor aanvang van de excursie niet meer afgezegd wordt, behoudens indien er sprake is van urgente omstandigheden.
Voorts kampen we voortdurend met een tekort aan chauffeurs en excursieleiders. Indien u interesse heeft, meldt u zich dan aan: hvbexcursies@live.nl of telefonisch: 06 26 300 620. U krijgt dan uitgebreide informatie. Met uw bijdrage kan de vereniging het excursieprogramma in de toekomst blijven uitvoeren.

Coronaprotocol: Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.