Haags Natuurmeetnet

Zoals u waarschijnlijk weet, gaat het niet goed met de stadsvogels.

Als Haagse Vogelbescherming staan wij er voor om de soorten die nog binnen het stedelijke gebied broeden te behouden. Zijn ze eenmaal weg dan zie je ze vrijwel nooit meer terug! Bedreigingen zoals sloop en renovaties van gebouwen zijn voor een groot deel de oorzaak van de achteruitgang. Om de broedplaatsen en de functionele leefomgeving te beschermen is het nodig dat wij over de nestplaatsen en foerageerplaatsen van de te beschermen soorten beschikken.

Op dit moment is daar onvoldoende inzicht in. Ook de scan die voor de Wet Natuurbescherming verplicht is, wordt niet altijd en soms onvoldoende uitgevoerd. De waarnemingen kunnen ook een goede ondersteuning zijn bij de advisering van nestplaatsen voor stadsvogels bij nieuwbouwprojecten. Waarnemingen zijn ook eenvoudig in te voeren via ObsMapp en AppStore.

Welke gegevens zijn van belang?

Gierzwaluw

Voor de gierzwaluw is het van belang te weten:

  • Waar broeden ze (liefst met opgave van adres en nog liever met de exacte nestplaats, dus in de ventilatie openingen aan de achtergevel, onder de kantpannen aan de rechter zijgevel, achter de regenpijp aan de achtergevel. enz.
  • Op welke plaats zie je groepjes gierzwaluwen aanhaken aan de gevel. (Graag gedetailleerde omschrijving).
  • Rond welke woonblokken zie je groepjes gierzwaluwen vliegen. Belangrijkste observatie periode 15 mei t/m 15 juli.

Huismus

Voor huismussen is het van belang te weten:

  • Waar de vogels broeden (liefst zo gedetailleerd mogelijk omschrijven bij opmerkingen)
  • Waar de vogels in struiken zitten te tjilpen.
  • Waar de vogels hun voedsel zoeken.
  • Belangrijkste zangperiode 10 maart t/m 20 juni.

Kleine karekiet

Voor de kleine karekiet is het van belang de exacte plaats van de zangpost aan te geven. Belangrijkste territoriale zangperiode periode 5 mei t/m 10 juli Als die bekend zijn kunnen er met de groenbeheerder van de gemeente werkafspraken worden gemaakt om de nestplaats en de functionele leefomgeving te beschermen.

Kuifeend

Kuifeenden broeden langs de randen van sloten en waterpartijen. Het is voor de bescherming nodig om te weten waar de territoria zijn. De aanwezigheid van een mannetje in de periode van 15 mei t/m 30 juni wordt aangemerkt als een territorium.

Het invoeren kan op twee manieren:

  1. Via het invoeren van uw e-mailadres en de relevante gegevens.
  2. Door u eerste te registreren (beste optie). Na registratie krijgt u de mogelijkheden om uw ingevoerde gegevens te beheren en foto’s te uploaden.

Ga nu naar de website van Haags Natuurmeetnet om in te loggen via http://hnm.waarneming.nl Om later snel gegevens in te kunnen voeren is het verstandig om voor deze applicatie via de rechtermuisknop een bladwijzer aan te maken.