Bulletin voor leden

  • relevante informatie

notulen alv de dato 8 april 2019

algemene ledenvergadering (ALV) woensdag 25 maart 2020 in de Stal (voorlopige datum !!!!)

kalender 2020 voor vrijwilligers

84 vogels op een rij,  2018

ledenwerfkaart 2019

nestkastenfolder

privacyverklaring per 25 mei 2018

 ……………………………………………
 

Boomkruiper

voor reserveringen kunt u contact opnemen met de webmaster.

6 keer per jaar      Cie. Veldwerk

iedere woensdagavond         Cie. AWN        (evt. uitzondering – zie verder)

planning:

donderdagavond             23 januari 2020        cie. veldwerk

woensdagavond               4 maart 2020            bestuur HVB

woensdagavond               1 april 2020              bestuur HVB

woensdagavond               6 mei 2020                bestuur HVB

woensdagavond               3 juni 2020                bestuur HVB

woensdagavond               1 juli 2020                 bestuur HVB