Tuin- en Balkontips

Om vogels in de tuin of op u balkon te krijgen is het van belang beplanting te kiezen, die aan vogels voedsel en/of bescherming bieden – zie vogelvriendelijke tuin.

Het ophangen van een nestkast 

Hang de nestkast niet te laag of dicht in de buurt van plaatsen waar iedereen in en uit loopt en nooit met de invliegopening naar het zuidwesten, waar de meeste regen vandaan komt. Een opening naar het (zuid)oosten verdient de voorkeur, maar let er wel op dat de kast niet in de middagzon hangt omdat de temperaturen dan tot enorme hoogte kunnen oplopen.

Het enkele meters van elkaar plaatsen van meerdere nestkasten voor dezelfde vogelsoort, kunt u beter niet doen (behalve voor koloniebroeders zoals de huismus en gierzwaluw). Een vogel heeft namelijk een territorium nodig en zal géén soortgenoten in zijn directe omgeving accepteren. Verschillende kasten voor verschillende soorten vogels of nestkasten ca. 8-10 meter uit elkaar geeft een hogere broeddichtheid.

Maak de kast in het najaar na de eerste nachtvorst schoon. De parasieten hebben dan het loodje gelegd. Eventueel nog een keer schoonmaken vóór het broedseizoen. In de winter wordt de kast dikwijls als slaapkast gebruikt, zodat in het voorjaar poepjes verwijderd moeten worden. Water en zeep is niet nodig, gewoon leeghalen met bijvoorbeeld een verfkrabber is voldoende.

Een door ons gemaakte nestkast aanschaffen?  Zie: nestkast bouwen.

Zelf een huismus kast maken?  Zie: mussenflat bouwen.

Vogels voeren

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

·    Bij mooi weer niet voeren, pas bij aanhoudend koud weer (met name combinatie van sneeuw en ijs) is er minder natuurlijk voedsel te vinden.

·    Door vogels te voeren worden ze minder actief en onnatuurlijk.

·    Het voer dat blijft liggen is voedsel voor de ratten.

Eendjes voeren met kleine kinderen en ze naar je toe zien komen, kan heel leuk zijn. Maar brood is niet gezond voor watervogels. Een enkel stukje is niet erg, maar bedenk u dat u vaak niet de enige bent op een bepaalde plek. Als watervogels royaal gevoerd worden gaan ze geen waterplanten meer zoeken. Dan missen ze allerlei mineralen en vitamines waardoor ze een lage weerstand krijgen, snel ziek worden en vaak sterven.

Mussen prefereren bruin brood, onkruidzaden, zonnepitten, gemengd strooizaad of etensresten zonder zout, op de grond of op een voedertafel.

Merels, zanglijsters en spreeuwen eten gewelde krenten en rozijnen, kaasresten (zonder korst), fruit, bessen, gekookte etensresten als aardappelen en rijst zonder zout. Het voer moet op de grond gestrooid worden, dichtbij struiken om in nood in te kunnen vluchten.

Koolmezen, pimpelmezen en andere mezen hebben graag vetbollen, ongebrande pinda’s, vogelzaad, zonnepitten op een voertafel of in een voederhuisje buiten het bereik van katten.

Winterkoning, roodborst en heggenmus zijn te lokken met universeelvoer, meelwormen, broodkruimels en ongekookte havermout in een schaaltje onder heggen of struiken. Via https://www.vivara.nl/ is kant en klaar vogelvoer te bestellen voor diverse vogelsoorten.

Windschermen en ramen

 Veel vogels raken jaarlijks gewond of sterven nadat ze tegen een ruit zijn gevlogen. Dit is goed te voorkomen door silhouetten van vogels op de ramen te plakken. Veel eigenaars of architecten van kantoorgebouwen, vooral die met veel spiegelglas, vinden dat niet mooi en offeren liever jaarlijks honderden vogellevens op.

Katten en honden

Katten en ook honden kunnen hun jachtinstincten niet bedwingen, waardoor vele vogels hun slachtoffer worden. Dit kan worden voorkomen door ze -met name de kat- de bel aan te binden, zodat de vogels ze in elk geval horen aankomen en tijdig kunnen wegvliegen.

Uit de praktijk blijkt dat katten ’s nachts en ’s morgens vroeg de meeste slachtoffers maken. U kunt dit voorkomen door de kat ’s nachts binnen te houden.

Honden verstoren vaak broedende vogels wanneer ze tijdens het broedseizoen dwars door het struikgewas rennen. Sommige jachthonden vallen de watervogels aan en kunnen ze ernstig verwonden. In het water springende honden verstoren nesten langs de oever. Houdt in de winter de hond liever uit de buurt van de spaarzame wakken waar watervogels zich uit overleving verzamelen.